Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. K dispozici je sborová knihovna. V našich lavicích sedají mladí i staří, děti a v poslední době i batolata. V neděli se nás schází kolem 35 lidí. Zpíváme z evangelického zpěvníku i novější písně, které nás učí …
353 392 263

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby, biblické hodiny a náboženská …
355 440 007

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele. Kostel je pozdně gotický. Během období komunistického režimu byl kostel přeměněn na restauraci a teprve po roce 1989 vrácen původnímu účelu. V roce 2005 byl chrám převeden na církev …
731 619 671

Římskokatolická farnost Skalná

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
359 901 067

Křesťanské společenství Aš

 – Naplánovat trasu
Provozujeme křesťanské společenství. Zajišťujeme …
(1)
777 260 770

Armáda spásy v České republice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Pořádáme sbírky a charitativní akce. Provoz sboru, komunitního centra a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 6 do 15 …
773 795 004

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nejdku

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby, biblické hodiny a náboženská setkání. Poskytujeme liturgický kalendář s přehledem biblických textů pro bohoslužby na jednotlivé neděle a svátky. Nacvičujeme divadelní …
353 925 223

Misijní skupina Křesťanské společenství Mariánské Lázně

Pořádání bohoslužeb a duchovní setkání všech členů i …

Římskokatolická farnost Teplá - Klášter

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
353 392 691

Sbor Církve bratrské v Karlových Varech

 – Naplánovat trasu
Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Provozujeme služby pro drogově závislé, dětský klub, náboženské kurzy a letní tábory pro děti a mládež. Pořádáme poslední rozloučení se …
732 957 261

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chodově u Karlových Varů

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
608 100 904

Farní charita Chodov

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby. Provozujeme sběrné centrum a sklad. Zaměřujeme se na humanitární pomoc. Nabízíme duchovní …
720 330 905

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Kraslicích

 – Naplánovat trasu
Jsme společenství křesťanů, které vychází z myšlenky prostředí evropské reformace. Pořádáme bohoslužby a náboženské setkání, při kterých zpíváme, čteme z Bible a modlíme …
731 140 229

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže. Poskytujeme na přechodnou dobu ubytování, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat jejich zdravotní a sociální …
773 770 165