Firmy

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby, biblické hodiny a náboženská …
355 440 007

Římskokatolická farnost Cheb

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Nabízíme slavení eucharistie, svátost smíření, společné i osobní modlitby. Zaměřujeme se také na charitativní …
(1)
354 422 458

Římskokatolická farnost Kraslice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
724 204 702

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže. Poskytujeme na přechodnou dobu ubytování, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat jejich zdravotní a sociální …
773 770 165

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sokolově

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
359 574 956

Židovská obec Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Sdružujeme občany, hlásící se k židovskému vyznání, národnosti či původu. Zajišťujeme kulturní a společenské …
353 230 658

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostrově nad Ohří

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání, schůzky dětí a mládeže, biblické …
776 746 615

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nejdku

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby, biblické hodiny a náboženská setkání. Poskytujeme liturgický kalendář s přehledem biblických textů pro bohoslužby na jednotlivé neděle a svátky. Nacvičujeme divadelní …
353 925 223

Diecézní Charita Plzeň

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či …
377 221 540

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Karlových Varech

 – Naplánovat trasu
Jsme společenství křesťanů, které vychází z myšlenky prostředí evropské reformace. Pořádáme bohoslužby a náboženské setkání, při kterých zpíváme, čteme z Bible a modlíme …
353 565 095

Pravoslavná církevní obec v Sokolově

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
(1)
775 412 831

Misijní skupina Křesťanské společenství Aš

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …

Římskokatolická farnost Aš

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
(1)
734 435 280

Římskokatolická farnost Chlum Svaté Maří

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá pravidelné i mimořádné bohoslužby a duchovních …
352 682 891