Firmy

Římskokatolická farnost Moravská Huzová

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
585 386 564

Římskokatolická farnost Vřesovice

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické …

Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, výuka náboženství. Provoz farního kostela, původně gotické stavby. Součástí je věž, která byla navýšena renesančním ochozem. Kostel byl barokizován v letech 1765 - …
581 771 358

Sbor Církve adventistů sedmého dne Prostějov

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
582 336 919

Římskokatolická farnost Šternberk

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
585 013 714

Náboženská obec Církve československé husitské v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc …
(1)
588 882 059

Římskokatolická farnost Pavlovice u Přerova

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
581 711 258

Monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
585 349 015

Římskokatolická farnost Čechy pod Kosířem

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
739 523 415

Římskokatolická farnost Písařov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
733 741 844

Církev Nová naděje sbor Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provoz křesťanského …
776 195 031

Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké Bystřici

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
605 970 982

Římskokatolická farnost Moravský Beroun

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pořádání pravidelných bohoslužeb, výuka náboženství a v adventě pravidelné katecheze na faře. Zabýváme se i pořádáním výstav a koncertů s duchovní …

Pravoslavná církevní obec v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v modlitebně. Modlitebna Bet ha-midraš, lidově nazývaná Židovská radnice, byla poslední židovskou modlitebnou ve městě. V roce 1951 byla ve špatném stavu prodána pravoslavné církvi, která ji adaptovala na kostel sv. Jiří. Provoz byl ale v roce 1996 …
604 180 455