Firmy

Společenství pomocníků řádu sv. Lazara

 – Naplánovat trasu
Podporujeme sesterské organizace a pomáháme misiím s malomocnými v Africe i …
224 826 100

Římskokatolická farnost u kostela sv. Štěpána Praha - Nové Město

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Možnost pronájmu prostor kláštera pro pořádání koncertů či seminářů. Dále se také zabýváme pronájmem vlastních …

Farní charita Praha 10 - Strašnice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Pořádáme přednášky či sběr oblečení a poskytujeme osobní …
274 782 480

Církevní sbor ECAV v Praze

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a náboženské setkání v českém, slovenském i anglickém jazyce. Naše vyznavačské spisy obsahuje Kniha …
775 588 437

Náboženská společnost českých unitářů

 – Naplánovat trasu
Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a …
222 220 387

Slovenský evangelický a. v. církevní sbor v Praze

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb, sbírek a setkání …
721 369 750

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Modřany

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
728 047 030

Církev československá husitská

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán sdružuje jednotlivé církevní obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi …
724 535 555

Klášter Mnišek Kazatelského řádu

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Věnujeme se především společné a osobní modlitbě, studiu a práci, ať už výdělečné, která je pro nás zdrojem obživy, práci pro řád a Církev, nebo práci domácí. Veškerou takovou činnost ovšem vykonáváme v rámci …
220 923 159

Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4

 – Naplánovat trasu
Provoz domovu a chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením. Nabídka ambulantních …
(1)
241 729 986

Husitské centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je poskytovat náplň volného času dětem a zároveň je vést k tradičním křesťanským hodnotám. Pořádáme kulturní akce. Poskytujeme psychologické a psychosociální …
608 181 769

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 5 - Smíchov

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní …
251 564 257

Institut františkánských studií

Pořádání konferencí. Nabídka tříletého formačního studia. Našim posláním je pomoci posluchačům poznat krásu a hloubku františkánské …