Firmy

Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
312 523 648

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Předhradí

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
325 512 265

Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních cvičení, výuka náboženství a provozování mateřského …
326 324 115

Sbor Církve bratrské v Praze 2

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská …
777 013 491

Náboženská obec Církve československé husitské v Řevnicích

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní …

Náboženská obec Církve československé husitské ve Slaném

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřujeme se také na modlitby, požehnání, slavnosti, křest, pokání, biřmování a další. Zajišťujeme uzavírání manželství, biblické hodiny, roznášení pastoračních dopisů, návštěvy členů sboru, půjčování křesťanské literatury a schůzky …

Náboženská obec Církve československé husitské v Kladně

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřujeme se také na modlitby, požehnání, slavnosti, křest, pokání, biřmování a další. Zajišťujeme uzavírání manželství, biblické hodiny, roznášení pastoračních dopisů, návštěvy členů sboru, půjčování křesťanské literatury a schůzky …
776 129 595

Sbor Církve bratrské v Kolíně

 – Naplánovat trasu
Nabídka duchovní pomoci i podpory, pořádání pravidelných setkání maminek, organizace besídek a vedení zájmových kroužků pro …
602 458 184

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poděbradech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Klademe důraz na studium Bible a kritické poměřování všeho jejím …
721 832 383

Pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
608 861 815

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram

 – Naplánovat trasu
Pořádání mší a sešlostí …
318 624 794

Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na po řádání bohoslužeb a duchovních …

Apoštolská církev, sbor Kolín

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Náš sbor byl založen v roce 1994. Pořádáme nedělní bohoslužby, které představují pravidelné shromáždění většího počtu lidí, kde je možné slyšet kázání z Bible. Uskutečňujeme pravidelná setkání malé skupiny lidí po …
739 584 027

Římskokatolická farnost Žerčice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
326 398 353