Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
312 523 648

Římskokatolická farnost Sedlec - Prčice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
317 834 208

Sbor Církve adventistů sedmého dne Beroun

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
775 789 029

Náboženská obec Církve československé husitské v Rudné u Prahy

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřujeme se na …
311 670 821

Náboženská obec Církve československé husitské v Kněževsi

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Zaměřujeme se také na modlitby, požehnání, slavnosti, křest, pokání, biřmování i další. Zajišťujeme uzavírání manželství, biblické hodiny, roznášení pastoračních dopisů, návštěvy členů sboru, půjčování křesťanské literatury či schůzky …
723 550 707

Římskokatolická farnost Zbečno

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
777 739 612

Římskokatolická farnost Bukovno

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
326 907 019

Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Pořádáme setkání maminek nad duchovními …
608 129 399

Římskokatolická farnost Chotusice

Pořádáme bohoslužby a duchovní …

Římskokatolická farnost Kovanice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních …
325 612 227

Římskokatolická farnost Nymburk

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zaměřujeme se na svatby, křty, společné přípravy nedělních mší, farní letní tábory, sportovní bowlingové odpoledne, biblické hodiny a udílení svátosti biřmování. Poskytujeme první svaté přijímání, postní a adventní duchovní obnovy, jarní sjezdy a …
325 512 279

Apoštolská církev, sbor otevřených dveří Praha

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Spolupracujeme se službou Teen …
312 591 413

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné Hoře

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a náboženských …
777 605 316