Firmy

Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Jsme společenství lidí všeho druhu a všech generací, které pojí víra v osobního Boha Stvořitele. Organizujeme biblické hodiny, setkání mládeže, dorostu či …
734 684 772

Klášter sester premonstrátek v Doksanech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v duchu premonstrátského …
731 557 601

Římskokatolická farnost Libočany

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Vyučujeme náboženství a setkávání dětí, studentů i …
415 710 306

Římskokatolická farnost Hradiště

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
415 725 006

Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
733 741 906

Římskokatolická farnost Český Bukov

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …

Římskokatolická farnost Lubenec

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
737 947 743

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
731 402 400

Římskokatolická farnost - děkanství Osek u Duchcova

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
476 744 058

Římskokatolická farnost Želeč

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
415 725 006

Římskokatolická farnost Krásná Lípa u Rumburka

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
607 789 641

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Pořádání akcí formou charitativních sbírek. Zřizování a provozování charitních domovů, stacionářů, domovů pro matky v tísni, domovů pokojného stáří a dalších sociálních …
417 770 000

Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem - Střekově

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání a zajišťuje služby psychosociální …
736 767 864

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebenicích

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská …
414 120 026