Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská …
571 150 822

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská …
571 892 922

Římskokatolická farnost Kunovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
605 853 234

KRÁLOVÉ SLÁVY

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Našim cílem je je oslavovat a chválit Boha skrze Ježíše Krista, přivést lidi k poznání Božího slova a ukazovat cestu ke změně života k lepšímu. Klademe důraz na učení založené na Bibli, víře, lásce, porozumění, pomoci druhým a …
775 314 160

Diakonie ČCE - středisko CESTA

 – Naplánovat trasu
Středisko CESTA provozuje dvě sociální služby, a to denní stacionář pro klienty s hlubokým mentálním či kombinovaným postižením a poradnu rané péče. Zaměřujeme se na celostní péči a podporu rodinám s dítětem ve věku od 0 do 7 let s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a ohroženým …
572 557 273

Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
572 695 752

Sbor Církve bratrské ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Naším povoláním je povzbuzovat lidi ve víře ve všemohoucího Boha, který stvořil a řídí svět, v němž …
725 332 323

Římskokatolická farnost Pačlavice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, oltářní, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
731 621 239

Římskokatolická farnost Lukov

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
577 544 950

Římskokatolická farnost Ludslavice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
573 395 987

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
571 161 560

Sbor Církve adventistů sedmého dne Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Nabízí také poskytování pomoci, podpory a společenských vazeb na cestě duchovního i osobního růstu. Posilujeme vědomí sounáležitosti a solidarity mezi lidmi. Odmítáme konzumní způsob …
773 188 818

Římskokatolická farnost Trnava u Zlína

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
577 988 225

Římskokatolická farnost Pitín

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
722 477 799