Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Římskokatolická farnost Kujavy

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické …
775 162 177

Pravoslavná církevní obec v Praze 1/III. - Nové Město

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Při plnění svého spasitelného poslání se řídíme Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů. Členové církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem anebo s ní kanonicky …
720 365 663

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc obětem přírodních katastrof, podporujeme misionáře i cestující služebníky a pomáháme s výstavbou míst k uctívání v rozvojových zemích. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, studium Bible, veřejné přednášky a služební …
283 067 111


Římskokatolická farnost Křtiny

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
604 975 416

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Posláním azylového domu je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace soběstačným ženám od 18 let, které se ocitly bez přístřeší. Služba směřuje k posílení jejich nezávislosti a schopnosti znovu se začlenit do …

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Usnadňujeme jim snadnější návrat do běžného života. Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při řešení obtížné životní situace a pořádáme komunitní …
734 640 266

Slezská diakonie - Karmel

Poskytujeme domov pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, oblékání a stravování. Klienty podporujeme v osobních i společenských aktivitách a …

Římskokatolická farnost Nemotice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
733 275 736

Římskokatolická farnost Milonice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
733 275 736

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální péče a podpory seniorům a dospělým občanům s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi a zdravotním …
(1)
596 123 091

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Aši

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
(1)
354 525 961

Římskokatolická farnost Velké Karlovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádáme svátosti: křest, biřmování, Eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství včetně testu temperamentu, kněžství. Vyučujeme křesťanskou výchovu v rodině a ve škole a …
571 454 290