Firmy


Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme organizace sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají energetickým využíváním odpadů. Tvoříme normy a prosazujeme je v praxi. Zabýváme se monitoringem legislativy České republiky a Evropské unie. Navrhujeme novelizace obecně závazných právních …
274 784 447

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Nymburk

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a hájením jejich zájmů. Poskytujeme poradenství v oblasti …
325 505 209

Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru zpracování přírodního …
602 341 965

Profesní cech obkladačů ČR

 – Naplánovat trasu
Pořádání školení a seminářů, výstav a veletrhů se zaměřením na …
776 021 781


Asociace vzdělavatelů v sociální práci

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nabízející vzdělání v sociální práci na území České republiky. Naším cílem je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Vytváříme minimální standardy vzdělávání v sociální práci a vydáváme …


Průmyslový areál Rožnov

 – Naplánovat trasu
Provoz zájmového sdružení. Zastupování významných firem podnikajících v …
602 535 732


Základní organizace Federace strojvůdců ČR Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Sdružování strojvůdců působících na území České …
972 645 437

Komora soudních znalců České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajování zájmů znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám. Zvyšování kvality znalecké …
283 882 159

České značky

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje originální české …
777 799 955