FirmyUnie společností finančního zprostředkování a poradenství

 – Naplánovat trasu
Deklarace standardů finančního poradenství a zprostředkování a dohlížení na jejich dodržování ze strany členů unie. Zlepšujeme podmínky pro podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání s …
221 628 508

Korektní podnikání

 – Naplánovat trasu
Sdružení má za cíl zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti a kultivovat podnikatelské prostředí. Zvyšujeme ochranu zákazníků a jejich práv a chráníme zájmy zákazníků v rámci platné legislativy. Specializujeme se na zvýšení důvěry spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům, obchodu a …
724 063 009

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení velkoobchodů s nápoji a …
233 311 405


Asociace podnikatelek a manažerek ČR

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje malého a středního podnikání žen a jejich profesionálního rozvoje v manažerských …
234 462 067


Hospodářská komora hlavního města Prahy

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je podpora podnikání a malých i středních podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice. Poskytování služeb Czech POINTu. Zajištění služeb pro členy i ostatní podnikatele, prosazování jejich zájmů a zajištění veškeré formy …
224 818 197


Asociace krajů České republiky

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem hájit a prosazovat společné zájmy a práva …
(1)
236 003 481

Klub finančních ředitelů (CFO Club)

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení vrcholových pracovníků a odborníků v oblasti finančního řízení. Specializujeme se na zvyšování profesní odbornosti a vzdělávání, navazování neformálních vztahů, sdílení postupů ve vybraných oblastech i posílení finančního řízení. Provádíme podporu kariérového růstu, prezentace v …
725 179 449

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací. Spolupracujeme při tvorbě strategií. Zaměřujeme se na odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj a naplňování lidských …
222 522 480