Firmy

Okresní hospodářská komora Karviná

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit, ochrana a zajišťování potřeb …
596 311 707

Hospodářská komora hlavního města Prahy

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je podpora podnikání a malých i středních podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice. Poskytování služeb Czech POINTu. Zajištění služeb pro členy i ostatní podnikatele, prosazování jejich zájmů a zajištění veškeré formy …
224 818 197

Korektní podnikání

 – Naplánovat trasu
Sdružení má za cíl zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti a kultivovat podnikatelské prostředí. Zvyšujeme ochranu zákazníků a jejich práv a chráníme zájmy zákazníků v rámci platné legislativy. Specializujeme se na zvýšení důvěry spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům, obchodu a …
724 063 009

Okresní hospodářská komora Semily

 – Naplánovat trasu
Činnost podnikatelských a zaměstnavatelských …
481 312 153

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací. Spolupracujeme při tvorbě strategií. Zaměřujeme se na odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj a naplňování lidských …
222 522 480


Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Prosazování zájmů obchodních asociací a zajišťování potřeb svých členů. Zajištění výpisů z obchodního i živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Poskytování informačního servisu podnikatelům. Vydávání mezinárodních celních dokladů pro dočasný vývoz a dovoz …
(1)
720 043 046

EDUCON, z.s.

 – Naplánovat trasu
Šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické …
272 930 683


Okresní hospodářská komora Kladno

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a …
312 661 616


Asociace energetických manažerů

 – Naplánovat trasu
Zajištění hospodárného získávání a využívání energie, její přeměny a …
266 311 769

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Zákonný zástupce podpory malým podnikatelům i velkým firmám. Usilujeme o prosazování a podporu opatření, která přispívají k rozvoji …
776 771 735