Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Mgr. Lenka Jindrová, advokátka

 – Naplánovat trasu
Advokátní kancelář. Všeobecná advokátní praxe. Občanské, rodinné, obchodní, nemovitostní, pracovní, insolvenční, trestní a přestupkové právo. Sepisování smluv, listniny o právních jednání, zastupování řízení před soudy a dalšími orgány. Firemní právní …
(2)
326 323 692

Soudcovská unie České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování profesionální přípravy soudců a justičních …
221 093 397

Unie profesních mediátorů České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení mediátorů advokátů. Sdružuje mediátory, advokáty a další spolupracující odborníky v České republice i zahraničí. Podporujeme všechny formy mediace spolu s ostatními formami alternativního řešení sporů. Udržuje kontakty s předními mediátorskými …
224 916 868

Notářská komora v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
386 350 692

Občanské sdružení PRÁVO-PRÁVU

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolnou, nepolitickou a nezávislou organizací, která sdružuje občany prosazující dodržování práv a zákonů v České Republice. Snažíme se chránit stát před bankrotem a pomocí právníků a právních organizací žalovat cestou trestních oznámení viníky za korupci. Poskytujeme …
(1)
776 355 055

Komora soudních znalců České republiky, sekce doprava Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování soudních znalců z oblasti …
283 882 159

Notářská komora pro hlavní město Prahu

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
296 242 006

Notářská komora v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
596 114 224

Českomoravská společnost soudních znalců

 – Naplánovat trasu
Sdružuje podnikatele v oboru soudního …
581 111 457

Unie asistentů soudců České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Hájení profesních zájmů asistentů soudců, snaha o přispívání k jejich rozvoji a o prosazování moderních koncepcí …
532 307 802

Česká advokátní komora

 – Naplánovat trasu
Samospráva právnických profesních organizací. Vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných …
513 030 111

Notářská komora v Hradci Králové

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlíží na řádné vedení notářských úřadů, činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků. Provádí převody nemovitostí, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, výpisy z informačních systémů veřejné správy a předběžné prohlášení v očekávání vlastní …
495 215 117