Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Česká nukleární společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací veřejnosti v oboru jaderné energetiky. Pořádání odborných konferencí a workshopů našich i zahraničních odborníků. Pořizování překladů a distribuce Bulletinu …
381 102 143

Asociace českého papírenského průmyslu

 – Naplánovat trasu
Činnost sdružení právnických a fyzických osob z odvětví papírenského průmyslu. Prosazování společných zájmů a prezentace českých firem. Asociace sdružuje státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl, zajišťuje prosazování společných zájmů a prezentaci členských …
602 244 825
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení osob pracujících na úseku zbraní, střeliva a výbušnin, provozovatelů střelnic a doplňků k těmto činnostem. Pořádání …
602 317 310

Unie výrobců vah České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se reprezentací zájmů svých členů v tuzemsku i v zahraničí, organizací a udržováním styků s tuzemskými i zahraničními …
603 715 370


Sdružení dodavatelů pro signmaking

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby sdružení dodavatelů pro signmaking. Zajišťujeme zprostředkování tuzemského a zahraničního know-how v oblasti signmakingu. Hájíme zájmy členů před orgány státní správy a jinými institucemi. Přispíváme k dokumentační, studijní, informační a expertní činnosti v oblasti …
267 315 585

Energetický komitét České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování společností podnikajících v oblasti výroby …
211 044 771


Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružením výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu v České …
266 106 421