Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace textilní galanterie

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce, dovozce, vývozce, zpracovatele a prodejce textilní …
568 844 365

Svaz sléváren České republiky

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování sléváren, modeláren, obchodních, výzkumných i projektových organizací a škol se slévárenským zaměřením. Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství. Pořádáme veletrhy a semináře. Zajišťujeme zpracování informací o výrobě odlitků a …
541 142 681

Svaz českých a moravských výrobních družstev

 – Naplánovat trasu
Svaz je zájmovým sdružením, jehož členskou základnu tvoří družstva, výrobci pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl, výrobci nábytku, oděvů, kosmetiky, obalů, hraček, potravin. Družstva poskytují hlídací, kadeřnické, poradenské a další …
542 211 111

Asociace výzkumných organizací

 – Naplánovat trasu
Provádění transformace aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky, vývoj programů pro podporu vědy a výzkumu. Pořádání odborných seminářů, konferencí a diskusních setkání pro členy …
608 402 991

Společnost pro ocelové konstrukce, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje výrobce ocelových konstrukcí a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Spolupracujeme s odbornými společnostmi sousedních zemí. Pořádáme odborné konference a …
543 215 565

Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování …
532 227 258

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926ABC WOOD, o.s.

 – Naplánovat trasu
Propojení řetězce firem podílejících se na zpracování dřeva a výrobě nábytku. Podpora růstu domácí spotřeby produktů na bázi …
602 750 530

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení právnických i fyzických osob podnikajících ve dřevozpracujícím a stavebním průmyslu. Naše sdružení bylo založeno v roce 2005. Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a …
558 272 429

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

 – Naplánovat trasu
Vedeme organizaci sdružujících osoby za účelem posilování a rozvíjení bezpečnosti v průmyslu v České republice. Zaměřujeme se také na ucelení vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu a prosazení našich společných zájmů na evropské …
597 329 060

Svaz českých a moravských výrobních družstev

 – Naplánovat trasu
Svaz je zájmovým sdružením, jehož členskou základnu tvoří družstva, výrobci pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl, výrobci nábytku, oděvů, kosmetiky, obalů, hraček, potravin. Družstva poskytují hlídací, kadeřnické, poradenské a další …
596 913 486

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

 – Naplánovat trasu
Vedeme organizaci sdružujících osoby za účelem posilování a rozvíjení bezpečnosti v průmyslu v České republice. Zaměřujeme se také na ucelení vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu a prosazení našich společných zájmů na evropské …
597 329 061