Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Elektrotechnický cech regionu Ostrava

 – Naplánovat trasu
Pořádání odborných seminářů, školení na provádění revizí a kontrol, nabídka činnosti technických poradců v oblasti …
596 626 812

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR, regionální sdružení 70

 – Naplánovat trasu
Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a …

Česká asociace ocelových konstrukcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem oboru ocelových konstrukcí. Podporujeme informovanost architektů, projektantů, inženýrů a zainteresovaných subjektů v oboru. Zaměřujeme se na propagaci staveb s ocelovou konstrukcí a na rozvoj trhu ocelových konstrukcí. Pořádáme odborné přednášky, semináře a …
597 317 578

Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme občany zajímající se o hornické a s hornictvím související obory. Pořádáme národní i mezinárodní konference a semináře, přednášky a další akce odborného charakteru. Zaměřujeme se na geologii, geomechaniku, hornické a podzemní stavitelství, úprava a zpracování nerostných surovin a …
597 479 323

Asociace výzkumných organizací

 – Naplánovat trasu
Provádění transformace aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky, vývoj programů pro podporu vědy a výzkumu. Pořádání odborných seminářů, konferencí a diskusních setkání pro členy …
603 711 297

Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme všechny žárové zinkovny v ČR a SR včetně dalších přidružených členů z oboru. Poskytujeme poradenství v konstrukčních řešeních výrobků s ohledem na specifika technologie žárového …
596 110 783

Sdružení dopravců dřevní hmoty ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podpora rozvoje a prosperity dopravců dřevní …
603 574 586