Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nabízející vzdělání v sociální práci na území České republiky. Naším cílem je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Vytváříme minimální standardy vzdělávání v sociální práci a vydáváme …

RESERVA asociace přátel vína, o. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení fyzických osob se zájmem o víno. Naší hlavní náplní je objevovat zajímavá vína a vzdělávat se v oblasti enologie i gastronomie. Šíříme osvětu o moravských i světových …
775 776 645

Asociace pro vodu ČR z.s.

Hlavním úkolem instituce je poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb na úseku vodního hospodářství. Naší činnosti je spolupráce s orgány veřejné a státní správy, přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR, organizace seminářů, školení, konferencí, výstav a odborných …


Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
602 585 214

Regionální cech Společenstva kominíků Kraje Jihomoravského

 – Naplánovat trasu
Sdružování kominíků v …
543 242 344

Český svaz geodetů a kartografů - pobočka Technika Brno

 – Naplánovat trasu
Nabídka kartografických a geodetických …
541 147 136

Asociace výrobců a opravců PALET

 – Naplánovat trasu
Asociace sdružuje výrobce a opravce …
545 110 458

Asociace silničních a odtahových služeb z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností mezi podnikateli s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti technické a organizační pomoci motoristické veřejnosti. Asociace sdružuje fyzické a právnické osoby, které jsou přímými poskytovateli asistenčních a odtahových …
548 211 886

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je stát se silným partnerem města při plánování dalšího rozvoje …
739 586 913

Asociace interiérové tvorby

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení architektů, kteří se zabývají návrhy …

Asociace reprodukční embryologie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se podporou rozvoje reprodukční embryologie a šířením nových poznatků do praxe. Organizujeme celoživotní vzdělávání a podílíme se na získávání odborné a specializované způsobilosti klinických embryologů a zdravotních laborantů. Pořádáme semináře a …


Česká asociace praktikantů Bowenovy metody

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování praktikantů snažících se o odborný růst a zvyšování …
776 122 856