Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Královéhradeckého kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické osoby podnikající v oboru kominík a prosazujeme jejich zájmy. Zajišťujeme školení, zkoušky a odborný růst revizních techniků spalinových cest. Provádíme měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Organizujeme společenské akce pro …
608 819 011

Asociace horských středisek ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Asociace horských středisek ČR se zaměřuje hlavně na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy. Pomáhá také při propagaci horských středisek a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských …
233 014 000

Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a …
495 515 677

Asociace posudkových lékařů o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním a prezentací názorů lékařské posudkové činnosti k systémům sociálního zabezpečení a k sociální politice. Připravujeme občanské a odborné komentáře a návrhy k legislativě sociálního zabezpečení a lékařské posudkové …

Asociace exportérů z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným sdružením hájící zájmy českých exportérů při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelského prostředí. Naším cílem je zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem. Organizujeme vzdělávací, společenské a propagační …
603 465 461

Asociace realitních kanceláří České republiky

Provozujeme sdružení realitních makléřů, dražebníků a správců nemovitostí. Pořádáme odborné kurzy pro všechny zájemce o obchodování s nemovitostmi. Nabízíme spolupráce se zahraničními asociacemi a hledání nových …

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
495 406 590

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
734 701 831


Česká asociace podnikatelů, z. s.

Organizujeme poradenské a propagační programy pro drobné podnikatele a živnostníky. Udělujeme podnikatelům ocenění „Poctivý český podnikatel“. Připravujeme akce a semináře zaměřené na novinky v oblasti změn zákonů a chceme pomoci podnikatelům v lepší orientaci v právních …


Český svaz geodetů a kartografů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků oboru geodézie a kartografie s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností, zajišťování případné rekvalifikace. Pořádáme konference a …
737 751 261

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
466 512 241

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Dobrovolná organizace, která sdružuje kominíky v …
606 606 504