FirmyAsociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
274 812 324

Asociace waldorfských škol České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování základních informací o waldorfské …
723 539 983


Asociace provozovatelů poukázkových systémů

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme firmy provozující poukázkové systémy a související služby. Zajišťujeme, aby poukázky byly správně používány a nedocházelo k jejich zneužívání. Zvyšujeme kvalitu celého oběhu poukázkových systémů. Provádíme analýzy a …
233 113 411

Mezinárodní asociace zaměstnavatelů z.s.

 – Naplánovat trasu
Pro své členy organizujeme informační a vzdělávací akce, poskytujeme poradenskou činnost, propagaci v médiích. Zajišťujeme přípravu a nábor zaměstnanců na Ukrajině, kurzy ČJ, legalizace kvalifikací a …
774 205 720


Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nepodnikatelské zájmové sdružení právnických osob. Prosazujeme a obhajujeme společné zájmy a potřeby neziskového sektoru. Snažíme se o vytvoření prostoru pro komunikaci a partnertví mezi členy. Pomáháme svým členům v adaptaci na podmínky Evropské …
602 939 688

Český svaz geodetů a kartografů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků oboru geodézie a kartografie s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností, zajišťování případné rekvalifikace. Pořádáme konference a …
224 354 734


ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání koňských …
257 940 250

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme koordinaci vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České Republice s cílem zlepšit kvalitu námi provozovaných …
(1)
234 704 570