Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Společnost Inovačního centra elektroniky

 – Naplánovat trasu
Realizace vzájemné spolupráce členů a pomoc při uplatňování jejich výrobků a služeb v tržním prostředí. Dále organizovat zprostředkovatelskou, expertní, vzdělávací, ediční, vydavatelskou, informační a poradenskou činnost v oblasti činnosti …
239 041 998

Motocyklová asociace České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá právy motocyklistů i ostatních účastníků dopravy. Zajišťuje kompletní služby motoristům a především pomoc v …
775 688 776
Asociace českých aromaterapeutů

Sdružujeme odborné aromaterapeuty a rozvíjíme jejich vzájemnou spolupráci. Vydáváme časopis Listy aromaterapie. Popularizujeme a propagujeme aromaterapii v médiích a na odborných konferencích i veletrzích. Poskytujeme vzdělání v aromaterapii široké veřejnosti i profesionálním …


Asociace provozovatelů poukázkových systémů

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme firmy provozující poukázkové systémy a související služby. Zajišťujeme, aby poukázky byly správně používány a nedocházelo k jejich zneužívání. Zvyšujeme kvalitu celého oběhu poukázkových systémů. Provádíme analýzy a …
233 113 411

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním a šířením informací souvisejících s ochranou spotřebitele a jeho práv. Poskytujeme …
721 950 386

Asociace turistických regionů ČR

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem služeb cestovního ruchu v přirozených turistických regionech a …
731 196 703

Asociace předškolní výchovy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se především pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Usilujeme o zlepšení informovanosti učitelské i rodičovské …
284 829 534

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - ANNOLK

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení nestátních neziskových organizací libereckého kraje. Předmětem činnosti je vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru, zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi. Nabízíme poradenství, konzultace, školení, semináře, právní služby a …
777 171 876