Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení praktických lékařů České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení praktických lékařů pro dospělé vykonávající praxi v České …
267 184 053

Česká lékařská komora

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a nabídka služeb lékařské profesní organizace. Komora dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor a zaručuje odbornost svých …
257 211 329

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

 – Naplánovat trasu
Prosazování a podpora hospicové a paliativní péče, která vychází z úcty k člověku. Přispívání k pozitivní proměně vztahu společnosti ke smrti a umírání. Sdružování lůžkové a mobilní hospicové péče v České republice. Zajišťujeme vzdělávání a zvyšování odbornosti profesionálů v této …
731 461 142

Česká psychoanalytická společnost z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací psychiatrům, psychologům, psychoterapeutům a studentům o stanovách a pravidlech výcviku psychoanalýzy. Podporujeme komunikaci mezi psychoanalytiky a psychoanalytickými organizacemi prostřednictvím publikací a odborných …

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazujeme k dodržování Etického kodexu …
224 832 553

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

 – Naplánovat trasu
Provoz administrativního sdružení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v …
234 462 108

Česká stomatochirurgická společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a ostatních osob projevujících zájem o obor …
234 709 623

Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace, jejímž cílem je hájit zájmy psychoterapeuticky zaměřených zařízení na …
257 325 118

Otevřený svaz zdravotních pojišťoven

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme a hájíme společné zájmy zdravotních …

Českomoravská psychologická společnost

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a profese. Šíření odborných psychologických poznatků a zvyšování odborné úrovně …
605 100 844

Česká lékařská komora - o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich zájmů. Sdružení také dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského …
257 220 618


Asociace domácí péče České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení se zaměřením na zdravotní ošetřovatelskou péči, fyzioterapii, ergoterapii a …
775 160 744