Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace domácí péče České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení se zaměřením na zdravotní ošetřovatelskou péči, fyzioterapii, ergoterapii a …
775 160 744

Českomoravská psychologická společnost

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a profese. Šíření odborných psychologických poznatků a zvyšování odborné úrovně …
605 100 844

Unie fyzioterapeutů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení zastupuje a hájí zájmy fyzioterapeutů. Prosazujeme postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví, ve společnosti a v preventivních …
261 006 441

Sdružení soukromých gynekologů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování soukromých gynekologů za účelem uplatnění a hájení jejich profesních …
542 221 661

Asociace posudkových lékařů o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním a prezentací názorů lékařské posudkové činnosti k systémům sociálního zabezpečení a k sociální politice. Připravujeme občanské a odborné komentáře a návrhy k legislativě sociálního zabezpečení a lékařské posudkové …

Česká lékařská komora - okresní sdružení lékařů Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provozování okresního sdružení lékařské …
571 416 185


Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Mělník

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním lékařů a hájením jejich zájmů. Pořádáme konference. Zajišťujeme inzerci pro lékaře, který se týká hledání zaměstnání, nabídky oridnace, prodeje či koupě přístrojů a vybavení ordinací. Vydáváme časopis Tempus …
315 623 140

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
777 555 814

Česká lékařská komora, okresní sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozování organizace sdružující …
326 722 421

Asociace klinických psychologů České republiky, pobočka Ostrava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním pozice oboru klinické psychologie v rámci zdravotnického systému. Organizujeme vzdělávací akce. Nabízíme zastupování při jednáních s ministerstevm zdravotnictví, při dohodovacích řízeních s pojišťovnami, při výběrových řízeních a …
773 637 537

Česká lékařská komora, obvodní sdružení lékařů Praha 8

Poskytování servisu pro lékaře se členstvím ve sdružení. Zajištění celoživotního vzdělávání lékařů. Zaručujeme odbornost svých členů a potvrzujeme splnění podmínek k výkonu lékařského povolání dle zvláštních předpisů. Posuzujeme a hájíme práva i profesní zájmy svých …

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

 – Naplánovat trasu
Prosazování a podpora hospicové a paliativní péče, která vychází z úcty k člověku. Přispívání k pozitivní proměně vztahu společnosti ke smrti a umírání. Sdružování lůžkové a mobilní hospicové péče v České republice. Zajišťujeme vzdělávání a zvyšování odbornosti profesionálů v této …
731 461 142