Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Unie chovatelů hospodářských zvířat

 – Naplánovat trasu
Sdružování a podpora chovatelů hospodářských …
267 009 584


Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na podporu činnosti veterinárních lékařů. Zajišťujeme publikační činnost. Dále organizujeme vzdělávací …
234 726 140

Česká potravinářská společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme podnikatele potravinářského oboru. Rozvíjíme vzdělávací činnost s důrazem na mimoškolní formy vzdělávání. Poskytujeme členům i veřejnosti vědecké, technické a sociálně-ekonomické informace. Provozujeme expertizní, inženýrské a konzultační činnosti. Spolupracuje s odbornými …
737 287 019

Svaz průmyslových mlýnů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení mlýnských jednotek a těstáren s průmyslovým charakterem výroby. Odborné a ekonomické služby pro členy, zajištění vzdělávání v …
241 401 892

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme a hájíme zájmy pěstitelů olejnin. Provádíme širokou škálu poloprovozních i maloparcelních pokusů. Pořádáme semináře, polní kázání a mezinárodní dvoudenní konferenci. Vydáváme čtrnáctideník Květy olejnin, pěstitelské metodiky a stanoviska k odrůdám a …
725 748 145

Společnost pro výživu, z.s.

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy. Vydáváme časopis Výživa a potraviny. Pořádáme akce zaměřené na problematiku …
267 311 280

Asociace výrobců lahůdek z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme a podporujeme společnosti podnikající v oboru výroby lahůdek, zpracování masa nebo poskytování cateringových …
602 558 213

Výzkumná a zkušební stanice biodynamického zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ekologickým …
776 337 911Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost především v zemědělské výrobě. Hlavním cílem je hájení zájmů svých členů v oblastech privatizace majetku a státní …
272 652 280

Český svaz chovatelů masného skotu, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme aktuální informace o chovu a řízení šlechtitelské práce masných plemen skotu. Pořádáme různé akce a …
221 812 865