Firmy

Asociace soukromých zemědělců region Písek

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
608 722 404

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
389 602 166

Česká bioplynová asociace z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora implementace a provozu bioplynových …
602 425 755

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Písek

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu …
721 625 851

ZO ČSOP Šumava

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
777 812 835

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
386 352 881

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Tábor

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
728 066 974

M - Lobys, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislého seskupení řeznictví a uzenářství. Nabídka služeb pro specializované prodejny masa a uzenin včetně masných výroben. Zajišťování monitoringu cen, koordinací vstupních dodavatelských cen a všeobecného servisu včetně kompletního specifického …
382 212 231

Asociace NGV z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme implementaci a provoz technologií pro využití zemního plynu a biometanu v …
602 946 758

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek

 – Naplánovat trasu
Podporujeme a vytváříme podmínky pro úspěšné profesionální uplatnění žen. Pořádáme setkání členek v rámci regionu a besedy s lidmi. Rozvíjíme vzdělávací a publikační …
607 767 251

Asociace jihočeských výtvarníků

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výtvarné umělce i tvůrčí pracovníky všech oborů výtvarné kultury to jest malíře, grafiky, sochaře i umělce nejrůznějších oblastí užitého umění. Zabýváme se prezentováním umělců jihočeského regionu a spolupracujeme s umělci ze zahraničí. Organizujeme výstavy a …
724 792 799

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství odborné veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy v problematice správy komunikací ve městech a s organizacemi nebo útvary, které tuto vysoce odbornou činnost …


Notářská komora v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
386 350 692