Firmy

Zemědělský svaz, územní organizace Prostějov

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství a chovatelství. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým …
724 212 899

Družstvo CBA CZ

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme prodejce potravin a drogistického zboží. Pořádáme veletrhy a soutěže pro naše zákazníky. Nabízíme pravidelné letákové akce. Zákazníci mohou také využít objednávkový počítačový …
583 313 272

Lesnický a dřevařský institut

 – Naplánovat trasu
Nezisková organizace profesního zaměření působí v oborech lesnictví a …
777 289 285

Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Olomouc z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí. Poskytujeme kurzy, školení a …
585 227 097

Okresní hospodářská komora Přerov

Poskytování informací o domácích i zahraničních podnikatelských subjektech. Pořádání seminářů a poradenských …

Asociace soukromého zemědělství okresu Prostějov

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
585 961 339

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Olomouc

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
725 039 735

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
585 227 097


Svaz lnu a konopí ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a poskytování informací pro pěstitele a zpracovatele lnu, zastupování zájmů lnářů vůči státu a zahraničním partnerům. Vydávání časopisu …
583 382 104

Československá společnost pro forenzní genetiku

 – Naplánovat trasu
Sdružování odborníků působících v oblasti forenzní genetiky a blízce příbuzných oborů. Sdružujeme také laiky se zájmem o tuto oblast. Nabízíme poradenskou činnost v oblasti biologie, soudní a kriminalistické praxe a určování …

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Prostějov

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
582 315 902

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
732 411 034