Firmy

Svaz výrobců a dodavatelů dřevozpracujících strojů a zařízení

 – Naplánovat trasu
Prosazování společných požadavků výrobců dřevoobráběcích a dřevozpracujících strojů vůči orgánům státní správy a v rozvoji obchodních možností. Zabýváme se primárním zpracováním, jako jsou stroje a zařízení pro lesnictví a druhotným, jako jsou stroje a zařízení pro výrobu konečných …
461 563 211

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Chrudim

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
776 626 623

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Dobrovolná organizace, která sdružuje kominíky v …
606 606 504

Asociace hydroenergetiků ČR

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním provozovatelů malých vodních elektráren a hájíme ekonomické a právní zájmy svých členů i ostatních hydroenergetiků v ČR. Podílíme se na zvyšování obnovitelné energie v souladu se směrnicemi EU. Státním institucím poskytujeme odborné informace a …
606 646 426

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou zájmů zemědělských obchodních společností i družstev, odbytových družstev, zemědělců a dalších podnikatelů, kteří se zaměřují na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby. Našim členům poskytujeme informační a právní …
604 205 685

Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - NUTS

 – Naplánovat trasu
Sdružování subjektů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Řešení BOZP a PO na regionální úrovni …
607 826 954

AVZO ZO - SDRUŽENÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ

 – Naplánovat trasu
Provozování střeleckého, modelářského klubu, automotoklubu a …
464 620 222

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
777 555 814

Implantologický klub ČR

 – Naplánovat trasu
Cílem činnosti je především zvyšování odborné způsobilosti a odborných znalostí členů klubu v oblasti implantologie. Sdružuje občany, implantology, zubní chirurgy, protetiky, parodontology, zubní praktické lékaře a další zájemce o dentální …
461 612 733

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
466 512 241

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství odborné veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy v problematice správy komunikací ve městech a s organizacemi nebo útvary, které tuto vysoce odbornou činnost …


Nanomedic, a.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro podporu v oblasti výroby přípravků na hojení ran a pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou …
465 519 560

Asociace námořních jachtařů

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o námořní jachting a chráníme i prosazujeme jejich zájmy. Informujeme o nových poznatcích v oborech souvisejících s jachtingem. Provozujeme také menší knihovničku, kde pořádáme setkání …
608 818 209