Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Česká silniční společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nezávislá organizace sdružující odborné pracovníky v oblasti silničního hospodářství. Pořádáme odborné akce, konference, semináře nebo firemní prezentace. Vydáváme odborný časopis Silniční obzor a podílíme se na vydávání časopisu Dopravní inženýrství. Podporujeme šíření poznatků z …
221 082 292

Svaz průmyslových mlýnů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení mlýnských jednotek a těstáren s průmyslovým charakterem výroby. Odborné a ekonomické služby pro členy, zajištění vzdělávání v …
241 401 892


Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme právnické osoby z oblasti vlastníků lesů, podnikatelů a zaměstnavatelů v lesním hospodářství a dřevozpracujícím …
603 219 263

KOMORA ČESKO-PORTUGALSKÉ SPOLUPRÁCE

 – Naplánovat trasu
Nabídka informací o podnikatelském prostředí v Portugalsku, o obchodních příležitostech a odbytových …
281 917 909

Agilní Asociace z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se zvyšováním povědomí o Agilních metodách řízení a vytvářením platforem pro sdílení zkušeností z oblasti Agilních metod. Pořádáme konference a školení. Vydáváme odborné publikace a …

Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme šetrné plánování a tvorbu krajiny. Na seminářích a exkurzích zvyšujeme znalost členů i veřejnosti o environmentální problematice. Poskytujeme kurzy a …
737 288 688ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s.

Sdružujeme obchodníky v oboru dočasných stavebních konstrukcí. Získáváme zajímavé informace o výrobě a dovozu výrobků, které jsou předmětem našeho podnikání, organizujeme účelnou spolupráci s dodavatelskými subjekty a …

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Středočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické osoby podnikající v oboru kominík a prosazujeme jejich zájmy. Zajišťujeme školení, zkoušky a odborný růst revizních techniků spalinových cest. Provádíme měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Organizujeme společenské akce pro …
224 321 080

Česká demografická společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování výběrové organizace vědeckých, vě­dec­ko pedagogických a odborných pracovníků v ob­lasti de­mo­grafie a příbuzných vědních …
224 095 492