Firmy

ZO ČSOP Ciconia

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytování služeb centra ekologické výchovy se specializací na …


Česká bonsajová asociace

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o pěstování a tvarování bonsají. Cílem asociace je podpora bonsajistiky v ČR, zlepšení informovanosti členů asociace, kvalitní mezinárodní prezentace, spolupráce s EBA, pořádání výroční výstavy. zkvalitňování prezentace bonsají a pořádání soutěže …
602 431 418

Agrární komora Litoměřicka

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
416 733 045

Sdružení komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Sdružení právnických osob zabývajících se technickou údržbou měst a obcí. Specializujeme se na zpracování organizačních, ekonomických a technicko-provozních analýz stavu a vývoje technických služeb nebo organizování propagace komunálních služeb a vzdělávacích i školících akcí včetně výstav …
476 453 220

Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství. Zaměřujeme se na podporu malého i středního podnikání, evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podporu oblasti vzdělávání a …
774 492 285

Krajská agrární komora Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
474 386 573

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pořádání vzdělávacích akcí. Naším cílem je také reprezentace českého podnikání v zahraničí. Poskytujeme informační servis. Zaměřujeme se také na poradenství týkající se problematiky …
602 185 224

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Louny a Žatec

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
415 726 122

Zemědělský svaz Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
724 107 905

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka obce či města. Našim cílem je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v …
481 312 276

ZO ČSOP 39/02 Klíny

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
603 205 926

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich …
606 502 879

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
475 220 137