Firmy

Asociace soukromého zemědělství okres Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
724 075 692

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

Jsme profesní sdružení ubytovatelů na venkově. Hájíme jejich zájmy a poskytujeme informační servis. Dále provozujeme program Prázdniny na venkově. Pořádáme workshopy či …

Krajská agrární komora Kraje Vysočina

 – Naplánovat trasu
Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a …
566 623 583

Zemědělský svaz, územní organizace Třebíč

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
602 121 048

Zemědělský svaz, územní organizace Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Snažíme se prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce. Usilujeme o rozvoj zemědělství a venkova. Poskytujeme poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a …
721 242 612

Asociace textilní galanterie

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce, dovozce, vývozce, zpracovatele a prodejce textilní …
568 844 365

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem podnikatelských aktivit či prosazováním a ochranou zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
725 325 026

ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany osob i majetku. Pořádání školení. Prodej výukových DVD, …
568 848 558

Základní organizace Federace strojvůdců ČR Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Sdružování strojvůdců působících na území České …
972 645 437

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme další vzdělávání a zvýšení technického rozhledu členů společnosti. Pořádáme odborné semináře, přednášky, kurzy a konference. Organizujeme odborné exkurze. Zaměřujeme se na strojírenství, slévárenství, automatizaci, tváření, na oblast válcoven a na ekonomiku a investice v …
604 430 884

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod

Sdružování podnikatelů a prosazování jejich zájmů. Pořádání školení a seminářů pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Poskytování poradenství. Nabízíme ekonomický, legislativní a finanční servis, získání certifikace, zpracování podnikatelského záměru a žádosti o …

Česká komora odborných lesních hospodářů z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby s licencí odborného lesního hospodáře. Pro své členy pořádáme exkurze a odborné …
561 110 319

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce mechanických zabezpečovacích systémů a reprezentujeme zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni. Vytváříme možnosti pro setkávání kolegů v oboru a diskuzi zájmů, problémů. Nabízíme spolupráci s pojišťovnami, výstavy a veletrhy, marketingové …
724 632 601

Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního …