FirmyUnie fyzioterapeutů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení zastupuje a hájí zájmy fyzioterapeutů. Prosazujeme postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví, ve společnosti a v preventivních …
261 006 441

UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružování provozovatelů stravovacích a ubytovacích …
597 479 281

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České Republiky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel, opravářů, prodejců autodílů, příslušenství, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a dalších. Poskytujeme poradenskou službu a pořádáme odborné semináře, stáže a …
481 313 674

Česká společnost pro operační výzkum

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje odborníky z akademického i firemního prostředí, kteří se profesně zajímají o matematické modelování a operační výzkum. Zajišťujeme organizaci a koordinaci spolupráce s partnerskými společnostmi podobného typu v …
224 095 448


Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Odborná spolupráce se správními, hospodářskými a společenskými orgány a organizacemi ve všech činnostech souvisejících s pozemkovými úpravami. Sdružování projektantů, pracovníků státní správy, výzkumných ústavů a vysokých škol i dodavatelských stavebních organizací a další …
221 082 270

Komora soudních znalců České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajování zájmů znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám. Zvyšování kvality znalecké …
283 882 159

M - Lobys, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislého seskupení řeznictví a uzenářství. Nabídka služeb pro specializované prodejny masa a uzenin včetně masných výroben. Zajišťování monitoringu cen, koordinací vstupních dodavatelských cen a všeobecného servisu včetně kompletního specifického …
382 212 231

Zemědělský svaz, územní organizace Plzeň - sever a Rokycany

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
602 599 925

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Poskytujeme poradenské služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností, informace o legislativě, novelizacích zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů. Spolupracujeme se zástupci státní správy, samosprávy, institucemi pro podporu podnikatelů v …

Česká stavební společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme firmy z oblasti stavebnictví a hájíme jejich zájmy. Podporujeme vědecko-technický rozvoj stavebnictví. Pořádáme odborné konference, školení a kurzy. Rozšiřujeme přednáškové, poradenské, konzultační a výchovně vzdělávací akce. Snažíme se zvyšovat kvalifikační úroveň jednotlivých …
221 082 397