Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okresní hospodářská komora Semily

 – Naplánovat trasu
Činnost podnikatelských a zaměstnavatelských …
481 312 153

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
485 340 928

Asociace soukromých zemědělců, regionů Jablonce nad Nisou, Liberce a Semil

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
(1)
483 398 169

Regionální agrární rada Libereckého kraje

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
485 108 040

Okresní hospodářská komora Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme podporu a rozvoj podnikatelských aktivit, prosazování a ochranu zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
487 522 783


Svaz výrobců skla a bižuterie

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme české výrobce bižuterie, bižuterních polotovarů, svítidel a lustrových ověsů či mincí a …
732 174 395

Asociace základních uměleckých škol České republiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České …
485 110 192

Okresní hospodářská komora Liberec

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství a konzultační služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností. Podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy svých členů. Organizujeme vzdělávací kurzy. Vystavuje osvědčení, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním …
485 100 148

Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
485 108 040

Sdružení taxačních kanceláří

Nabídka služeb v oblasti hájení a ochrany podnikatelských, profesních a odborných zájmů členů sdružení v oblasti hospodářské úpravy …

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství odborné veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy v problematice správy komunikací ve městech a s organizacemi nebo útvary, které tuto vysoce odbornou činnost …


Regionální cech Společenstva kominíků ČR Libereckého kraje

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich …
602 420 716