Firmy

Okresní hospodářská komora Semily

 – Naplánovat trasu
Činnost podnikatelských a zaměstnavatelských …
481 312 153

Okresní hospodářská komora Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme podporu a rozvoj podnikatelských aktivit, prosazování a ochranu zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
487 522 783

Asociace soukromých zemědělců, regionů Jablonce nad Nisou, Liberce a Semil

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
(1)
483 398 169

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
485 340 928

Regionální agrární rada Libereckého kraje

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
485 108 040

Národní akademie regionálního managementu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení na podporu rozvoje měst, obcí a regionů se zaměřením na rozvojové koncepce, strukturální fondy a regionální management. Poskytujeme pomoc při zpracování a pravidelných aktualizacích Programu rozvoje územního obvodu obce či svazku obcí včetně konzultace a …
737 291 735

Unie elektrotechniků České republiky

Poskytování služeb v oblasti vydávání osvědčení, vzdělávání, oprávnění k činnosti a poskytování informací v oblasti technických …

Český svaz stavebních inženýrů oblastní pobočka Liberec z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí. Poskytujeme kurzy, školení a …
485 107 187

SVAZ ÚČETNÍCH LIBEREC

 – Naplánovat trasu
Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné …
608 520 291

Asociace stolního tenisu vozíčkářů o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se pořádáním turnajů ve stolním tenise pro …
774 863 800

Asociace projektantů plynových zařízení

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na trvalé zvyšování úrovně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v oblasti vyhrazených plynárenských zařízení ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Pro členy pořádáme semináře, školení a tématické odborné …
485 107 807


Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů ČLK

 – Naplánovat trasu
Jsme samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Jejím posláním je především dbát, aby členové komory vykonávali své povolání odborně a v souladu s etikou. Členství v komoře je pro všechny lékaře …
727 875 788

Puncovní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Provádíme puncovní kontroly zboží zhotoveného z drahých kovů či inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů. Ukládáme sankce za zjištěné …
225 982 132