Firmy

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
485 340 928

Okresní hospodářská komora Semily

 – Naplánovat trasu
Činnost podnikatelských a zaměstnavatelských …
481 312 153

Regionální agrární rada Libereckého kraje

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
485 108 040

Asociace soukromých zemědělců, regionů Jablonce nad Nisou, Liberce a Semil

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
(1)
483 398 169

Okresní hospodářská komora Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme podporu a rozvoj podnikatelských aktivit, prosazování a ochranu zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
487 522 783

Okresní hospodářská komora Liberec

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství a konzultační služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností. Podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy svých členů. Organizujeme vzdělávací kurzy. Vystavuje osvědčení, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním …
485 100 148

Národní akademie regionálního managementu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení na podporu rozvoje měst, obcí a regionů se zaměřením na rozvojové koncepce, strukturální fondy a regionální management. Poskytujeme pomoc při zpracování a pravidelných aktualizacích Programu rozvoje územního obvodu obce či svazku obcí včetně konzultace a …
737 291 735

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - ANNOLK

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení nestátních neziskových organizací libereckého kraje. Předmětem činnosti je vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru, zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi. Nabízíme poradenství, konzultace, školení, semináře, právní služby a …
777 171 876

Česká školní inspekce - Liberecký inspektorát

 – Naplánovat trasu
Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování. Poskytování informací pro žáky, rodiče a školy. Zajištění poradenství při podávání stížností, podnětů či …
485 234 411


Okresní agrární komora Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
737 284 220

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
485 107 187

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství odborné veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy v problematice správy komunikací ve městech a s organizacemi nebo útvary, které tuto vysoce odbornou činnost …

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Semily

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
739 662 538