Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Regionální agrární rada Libereckého kraje

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
485 108 040

Okresní hospodářská komora Semily

 – Naplánovat trasu
Činnost podnikatelských a zaměstnavatelských …
481 312 153

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
485 340 928

Okresní hospodářská komora Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme podporu a rozvoj podnikatelských aktivit, prosazování a ochranu zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
487 522 783

Asociace soukromých zemědělců, regionů Jablonce nad Nisou, Liberce a Semil

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
(1)
483 398 169

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České Republiky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel, opravářů, prodejců autodílů, příslušenství, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a dalších. Poskytujeme poradenskou službu a pořádáme odborné semináře, stáže a …
481 313 674


Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Poskytujeme poradenské služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností, informace o legislativě, novelizacích zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů. Spolupracujeme se zástupci státní správy, samosprávy, institucemi pro podporu podnikatelů v …

Komora soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd

 – Naplánovat trasu
Podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti. Vydávání …
485 115 062

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 – Naplánovat trasu
Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Naším cílem je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy …
733 643 521

Unie elektrotechniků České republiky

Poskytování služeb v oblasti vydávání osvědčení, vzdělávání, oprávnění k činnosti a poskytování informací v oblasti technických …

Svaz marginálních oblastí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zemědělce hospodařící v horských a podhorských …
731 139 496

Svaz výrobců skla a bižuterie

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme české výrobce bižuterie, bižuterních polotovarů, svítidel a lustrových ověsů či mincí a …
732 174 395

Okresní agrární komora Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
737 284 220