Firmy

Vědeckotechnická společnost západních Čech

 – Naplánovat trasu
Provozujeme samostatné dobrovolné sdružení poboček a dalších nezávislých vědeckotechnických společenských …
377 308 355

Vaváky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se oživováním venkova a uchováváním přírodního dědictví. Možnost krmení ovcí. Snažíme se rozpohybovat společenský a hospodářský …
376 382 430

Zemědělský svaz, územní organizace Plzeň - sever a Rokycany

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
602 599 925

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním a šířením informací souvisejících s ochranou spotřebitele a jeho práv. Poskytujeme …
721 950 386

Česká lékařská komora okresní sdružení lékářů Plzeň-město

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace o aktivitách sdružení a jeho …
606 576 398

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
377 850 401

Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
737 267 247

Okresní agrární komora Rokycany

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
371 796 511

Okresní agrární komora Plzeň-jih

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
606 791 878

ČSOP ZO Rokycany

Nabízíme služby v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží. Dále organizujeme letní tábory, pěší výlety či ornitologické …

Sdružení soukromých nemocnic České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme a hájíme společné zájmy sektoru soukromých nemocnic. Aktivně se účastní legislativně právního procesu, upravujícího postavení nestátních zdravotnických zařízení. V případě potřeby o nich jedná s příslušnými orgány státní správy, územní samosprávy, zdravotními pojišťovnami a …
377 182 358Okresní hospodářská komora Klatovy

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství. Pořádáme odborné semináře a kurzy. Zajistíme průvodní doklady pro export zboží, certifikáty o původu zboží, mezinárodní celní dokumenty - karnety …