Firmy

Unie fyzioterapeutů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení zastupuje a hájí zájmy fyzioterapeutů. Prosazujeme postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví, ve společnosti a v preventivních …
261 006 441

Komora odborných technických kontrolorů,výrobců,pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen,sportovišť a posiloven SOTKVO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se akreditovanou kontrolní činností ve výrobě, montážích, sportovišť, tělocvičen, posiloven a dětských hřišť. Jsme certifikováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Q- Registrem Hospodářské komory ČR a Hospodářskou komorou …
732 328 298

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné a nezávislé společenství technických vedoucích odstřelů, střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů, pyrotechniků, organizací a firem. Pořádáme odborné konference a semináře. Zajišťujeme využívání informací a nejnovějších poznatků v oboru trhací techniky a …
221 082 364

Společenstvo drobného podnikání

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme pracovníky dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Pracujeme na překladu učebních textů a harmonizaci vzdělávacího programu schváleného Evropskou komisí pro výchovu pracovníků dezinfekce a deratizace. Zajišťujeme kvalifikační …
221 082 335

Český národní komitét elektrického tepla

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …


International Police Association, územní skupina č. 111 při policejní akademii ČR se sídlem v Praze

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodním sdružením policejních úředníků. Podporujeme vztahy mezi policejními úředníky. Snažíme se posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahů mezi členy, rozšiřovat jejich všeobecné vědomosti a zajistit výměnu odborných zkušeností. Organizujeme odborná setkání a …
723 372 245


AMA - Asociace manažerů absolventů

 – Naplánovat trasu
Řízení neziskových organizací a podpora jejich …
775 283 823

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti oceňování …
602 554 323

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování a podpora audiovizuálních tvůrců. Podávání aktuálních informací z filmové a televizní …
222 562 331

Český báňský úřad

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
(1)
Pracovní nabídka
221 775 372

Asociace pro veřejné zakázky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme subjekty se společným zájmem na rozvoji prostředí veřejných zakázek, jejich zadávání a realizaci. Dále organizujeme vzdělávací programy, konference a další odborně zaměřené akce. Zprostředkováváme zaměstnání odborníkům v oblasti veřejných …
776 021 736