Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem podnikatelských aktivit či prosazováním a ochranou zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
725 325 026

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce mechanických zabezpečovacích systémů a reprezentujeme zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni. Vytváříme možnosti pro setkávání kolegů v oboru a diskuzi zájmů, problémů. Nabízíme spolupráci s pojišťovnami, výstavy a veletrhy, marketingové …
724 632 601

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme další vzdělávání a zvýšení technického rozhledu členů společnosti. Pořádáme odborné semináře, přednášky, kurzy a konference. Organizujeme odborné exkurze. Zaměřujeme se na strojírenství, slévárenství, automatizaci, tváření, na oblast válcoven a na ekonomiku a investice v …
604 430 884

Regionální cech Společenstva kominíků ČR kraje Vysočina

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické osoby podnikající v oboru kominík a prosazujeme jejich zájmy. Zajišťujeme školení, zkoušky a odborný růst revizních techniků spalinových cest. Provádíme měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Organizujeme společenské akce pro …
602 773 065

Ústřední bramborářský svaz, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s bramborami, poskytování poradenství. Pořádání …
569 426 314

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

Jsme profesní sdružení ubytovatelů na venkově. Hájíme jejich zájmy a poskytujeme informační servis. Dále provozujeme program Prázdniny na venkově. Pořádáme workshopy či …

Oblastní koordinační centrum Juvena Jihlava

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinačních a metodických …

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich …
566 621 515

Okresní agrární komora Havlíčkův Brod

Nabízíme poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, potravinářství a …

Okresní agrární komora Třebíč

 – Naplánovat trasu
Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a …
568 840 062

Český škrobárenský svaz

 – Naplánovat trasu
Sdružování výrobce …
376 532 207

Okresní hospodářská komora Třebíč

Zastupování zájmů všech podnikatelů v kraji Vysočina. Pořádání seminářů. Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský …

Generální inspekce bezpečnostních sborů

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vyhledávání, odhalování a vyšetřování skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanec těchto útvarů. Navrhujeme …
607 036 058

Asociace soukromých zemědělců okresu Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci ČR i ve vztahu k …
775 613 178