Firmy

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce mechanických zabezpečovacích systémů a reprezentujeme zájmy členů na národní i mezinárodní úrovni. Vytváříme možnosti pro setkávání kolegů v oboru a diskuzi zájmů, problémů. Nabízíme spolupráci s pojišťovnami, výstavy a veletrhy, marketingové …
724 632 601

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem podnikatelských aktivit či prosazováním a ochranou zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských …
725 325 026

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme další vzdělávání a zvýšení technického rozhledu členů společnosti. Pořádáme odborné semináře, přednášky, kurzy a konference. Organizujeme odborné exkurze. Zaměřujeme se na strojírenství, slévárenství, automatizaci, tváření, na oblast válcoven a na ekonomiku a investice v …
604 430 884

Unie akvaristů ČR - AKVA CZ

 – Naplánovat trasu
Provozujeme unii …
541 562 608

Okresní hospodářská komora Třebíč

Zastupování zájmů všech podnikatelů v kraji Vysočina. Pořádání seminářů. Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský …

Zemědělský svaz, územní organizace Třebíč

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
602 121 048

Okresní agrární komora Havlíčkův Brod

Nabízíme poradenské a konzultační služby v oblasti zemědělství, potravinářství a …


Zemědělský svaz, územní organizace Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Snažíme se prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce. Usilujeme o rozvoj zemědělství a venkova. Poskytujeme poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a …
721 242 612

Agrární komora Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Pořádáme pravidelné konference. Organizujeme soutěže o nejlepší Regionální potravinu a další akce. Zaměřujeme se na rozvoj …
565 442 171

Základní organizace Federace strojvůdců ČR Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Sdružování strojvůdců působících na území České …
972 645 437

Asociace soukromého zemědělství okres Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
724 075 692

Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního …

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o ortopedii a traumatologii pohybového …
602 481 434