Firmy

AMA - Asociace manažerů absolventů

 – Naplánovat trasu
Řízení neziskových organizací a podpora jejich …
775 283 823Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček

 – Naplánovat trasu
Jsme samostatné dobrovolné občanské sdružení nezávislých orgánů, vědeckotechnických organizací a poboček. Pořádáme vzdělávací odborné akce pro své členy i pro veřejnost. Organizujeme kongresy, konference a semináře. Spolupracujeme s odbornými společnostmi a územními odbornými …
595 620 161

Okresní hospodářská komora Semily

 – Naplánovat trasu
Činnost podnikatelských a zaměstnavatelských …
481 312 153

Cech Taxi Czech Republic, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se snaží zlepšit pracovní podmínky brněnským …
774 222 699

Okresní hospodářská komora Kolín

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských a informačních služeb podnikatelům. Pořádání seminářů a školení. Poskytování poradenství v oblasti dotací a …
(1)
321 717 968

Společenstvo drobného podnikání

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme pracovníky dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Pracujeme na překladu učebních textů a harmonizaci vzdělávacího programu schváleného Evropskou komisí pro výchovu pracovníků dezinfekce a deratizace. Zajišťujeme kvalifikační …
221 082 335

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu regionálního podnikání, celní poradenství a pomoc při vyřizování vývozních dokumentů. Pořádáme semináře a konference v …
466 613 782

Vědeckotechnická společnost západních Čech

 – Naplánovat trasu
Provozujeme samostatné dobrovolné sdružení poboček a dalších nezávislých vědeckotechnických společenských …
377 308 355

Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
354 431 312

Asociace pro veřejné zakázky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme subjekty se společným zájmem na rozvoji prostředí veřejných zakázek, jejich zadávání a realizaci. Dále organizujeme vzdělávací programy, konference a další odborně zaměřené akce. Zprostředkováváme zaměstnání odborníkům v oblasti veřejných …
776 021 736

Asociace soukromých zemědělců Chebska

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
608 260 730

International Police Association, územní skupina č. 111 při policejní akademii ČR se sídlem v Praze

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodním sdružením policejních úředníků. Podporujeme vztahy mezi policejními úředníky. Snažíme se posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahů mezi členy, rozšiřovat jejich všeobecné vědomosti a zajistit výměnu odborných zkušeností. Organizujeme odborná setkání a …
723 372 245