Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Natama

 – Naplánovat trasu
Podpora zájmu dítěte v obtížných rodinných situacích a pomoc dětem ohroženým nebo trpícím komplexním vývojovým traumatem. Možné návštěvy doma. Poskytujeme řadu služeb pro náhradní rodiče nebo žadatele o náhradní rodinnou …
222 733 307

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
724 667 683

Poradna VIGVAM, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc dětem i dospělým zorientovat se v situaci, kdy přišli o blízkého …
607 104 744

Centrum LOCIKA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nestátní organizace, která pomáhá dětem ohroženým domácím násilím a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v …
734 441 233

Bolíto

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc popáleným …
267 163 382

Dobrá rodina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
(1)
724 113 112

Nadace táta a máma

 – Naplánovat trasu
Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách. Našim cílem je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory ohrožených rodin i zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní …
226 222 050

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost pořádá nábor a školení dobrovolníků z ČR. Poskytování zdravotnické pomoci lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa, informací o humanitární situaci v krizových oblastech a informací o porušování základních lidských práv a o zločinech páchaných na …
257 090 150

Surya, z.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace solární školy pro umožnění vzdělání dětem v severní části indického Himaláje, která zajišťuje základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici …
608 522 854

Nadační fond Kapka naděje

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní …
222 312 335

Nadační fond na pomoc opuštěným dětem, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond. Poskytujeme opuštěným dětem každodenní pomoc prostřednictvím lékařské, potravinové a školní …
604 594 290

Česká sekce DCI - Sdružení zastánců dětských práv České republiky

 – Naplánovat trasu
Snažíme se sdružit neziskové organizace, které se zabývají naplňováním a dodržováním Úmluvy o právech dítěte, do jedné velké platformy. Pořádáme semináře a publikujeme v …
603 438 822

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských …