Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Oblastní charita Polička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Poskytujeme základní sociální poradenství. Zajišťujeme pracovně výchovnou činnost pro děti i dospělé, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností. Zabezpečujeme podmínky a podporu pro přiměřené vzdělání …
731 598 813

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
607 144 090

Dětské centrum Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní léčebně preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči ohroženým, zanedbávaným či týraným dětem. K dispozici je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi. Nabízí krátkodobé pobyty. Organizujeme kulturní a společenské …
(1)
461 535 131

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci lidem v těžké životní situaci. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 6 do 16 let. Shromažďování a distribuce potravin a oblečení. Zaměřujeme se na předcházení gamblerství, vandalismu, kriminalitě či drogové …
775 868 275

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
466 530 981

o.p.s. Proč já?!

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc dětem s poruchami chování nebo ze sociálně slabých rodin a jejich rodinám včetně …
777 755 262

Nadace ALTEGO

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje aktivity a programy pro rozvoj osobnosti a sociálních dovedností dětí, zejména dětí z dětských domovů, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své …
606 757 596

Lavina

 – Naplánovat trasu
Křesťanské sdružení poskytuje služby lidem v sociální …
603 421 507

Haima Brno

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou …
541 525 267

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci lidem v nouzi. Zajištění hygienického a stravovacího zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou …
775 868 102

Nadace pro radost

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na získávání finančních prostředků na výstavbu, vybavení a provoz střediska mládeže. Zajišťujeme efektivního využití volného času dětí a mládeže. Pořádáme adventní koncerty a další. Zajišťujeme prevenci kriminality. V nadaci působí salesiáni, pedagogové a dobrovolní …
544 212 294