Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Nadace Naše dítě

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Poskytování pomoci formou přímé finanční podpory, osvětové činnosti i prosazování legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany …
266 727 999

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských …

Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s …
387 312 898

Dětské centrum Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní léčebně preventivní, ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči ohroženým, zanedbávaným či týraným dětem. K dispozici je 33 lůžek a 5 lůžek pro matky s dětmi. Nabízí krátkodobé pobyty. Organizujeme kulturní a společenské …
(1)
461 535 131


Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme humanitární organizace z Jihočeského kraje. Pořádáme hmotné a finanční sbírky. Pomáháme materiální a finanční pomocí v obcích a městech ve válečné oblasti v zóně bojů na východě Ukrajiny. Přijímáme jakoukoliv materiální pomoc: oděvy, hračky pro děti, školní potřeby, zdravotnický materiál …
(2)
384 385 143


Oblastní spolek Českého červeného kříže Most

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitní služby. Podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže. Pořádáme kurzy, školení a výuku první pomoci. Zapojujeme se do dárcovství …
476 768 835

Nadace táta a máma

 – Naplánovat trasu
Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách. Našim cílem je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory ohrožených rodin i zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní …
226 222 050

Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a poskytujeme křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči osamělým, ohroženým, nemocným a zdravotně postiženým lidem. Pořádáme benefiční koncerty, veřejné sbírky a další. Poskytuje preterapeutickou pomoc dětem i dospělým v oblasti rodinných, výchovných a studijních …
773 460 882