Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Bílá holubice

 – Naplánovat trasu
Podpora umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním …
773 200 005

Občanské sdružení při Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava - Škola plná zážitků

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora vzdělávaní našich dětí. Přispíváme škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky. Zlepšujeme prostředí školy, předáváme podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy. Podporujeme realizaci výchovně vzdělávacích, sportovních a kulturních …

Transfúzní služba, a.s.

Zabýváme se zásobováním transfúzními přípravky a zajištěním správných hemoterapeutických postupů od výrobce k pacientovi dle evropské legislativy. Naším cílem je zajistit funkčnost strategických transfúzních zařízení, dotaci krevních bank a dostupnost lékových forem z frakcionace a dalších …

Krystal Help o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá prací s drogově závislými. Zaměření na služby zařízení a jejich zkvalitnění, rozšíření a zefektivnění práce i kvality týmu. Řešení dostupnosti a návštěvnosti zařízení pro experimentátory a uživatele omamných a psychotropních …
554 620 177

YMCA Setkání

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v …
731 625 615

Domov Jistoty

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení. Poskytování pomoci při zajištění stravy, při chodu domácnosti, sociálně terapeutické činnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským …
596 014 046

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme obecně prospěšnou společnost orientovanou na oblast mezietnických vztahů a mírotvorné činnosti. Sdružujeme zájemce z Evropy i z ostatního světa, kterým se dostává možnost seznámit se s problematikou tzv. peacebuildingu a zejména s jeho praktickou stránkou přímo v …
603 878 744

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci poskytující zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizujeme a podporujeme sociální i zdravotní výchovu mládeže. Nabízíme ozdravné pobyty tuzemské i …
596 618 449

Centrum nové naděje z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování informací a rad potřebných k řešení obtížných situací občanů. Nabídka sociálního poradenství a terapeutických služeb obětem násilí. Provozujeme centrum pro rodinu. Zajišťujeme asistenci osobám se zrakovým postižením nebo sluchovým …
558 629 223

Oblastní spolek Českého červeného kříže Bruntál

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
554 715 961


Lions Club International Opava

 – Naplánovat trasu
Rozvíjíme přátelství mezi lidmi různých ras a národů, podporujeme základní hodnoty poctivosti a slušnosti mezi lidmi. Pořádáme kulturní a společenské akce pro lidi různých národností. V posledních letech se soustředíme na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém …
723 451 249

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186

Oblastní spolek ČČK Karviná

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitní služby. Organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme kurzy, školení a výuku první pomoci. Darujeme …
596 312 206