Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a charitativní pomoci lidem v akutní nouzi. Nabízíme materiální pomoc, věcné vybavení či pracovní …
585 438 161

Czech Hospital o.s.

 – Naplánovat trasu
Charitativní občanské sdružení provozuje českou nemocnici v Pákistánu. Projekt malé české nemocnice v této oblasti vznikl jako výsledek snahy alespoň trochu zlepšit těžký život horalů a dnes se řadí k těm několika málo podobným horským nemocnicím v …
585 241 176

Oblastní spolek ČČK Přerov

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
581 204 828

Rotary Club Olomouc

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitárních služeb a pomoci …
602 776 318

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských …
608 732 386

ARPOK, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška a otevřeně o nich mluvíme se žáky. Informujeme i veřejnost, a tak podporujeme otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem …
581 111 907

Charita Konice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme péči o potřebné, nemocné a staré spoluobčany. Poskytujeme humanitární pomoc postiženým živelnými katastrofami, hospodářskými krizemi, válečnými konflikty i osobními tragediemi. Organizujeme Tříkrálovou …
582 396 217

Transfúzní služba, a.s.

Zabýváme se zásobováním transfúzními přípravky a zajištěním správných hemoterapeutických postupů od výrobce k pacientovi dle evropské legislativy. Naším cílem je zajistit funkčnost strategických transfúzních zařízení, dotaci krevních bank a dostupnost lékových forem z frakcionace a dalších …

Charita Javorník

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Zaměřujeme se na seniory, zdravotně postižené, chudé i nemocné. Organizujeme veřejné …
584 440 217

Oblastní spolek ČČK Prostějov

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže i seniorů. Dále se zabývá pronájmem nemovitostí či roznosem …
723 005 411

Oblastní spolek ČČK Olomouc

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Provádíme praktické ukázky poskytování první pomoci, zdravotnické zabezpečení hromadných akcí a ozdravné pobyty pro …

Oblastní spolek Českého červeného kříže Šumperk

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
605 413 442

Charita Olomouc

Provozujeme pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby zaměřené na cílové skupiny - senioři a tělesně handicapovaní, lidé bez domova, etnické menšiny, duševně nemocní, lidé v akutní krizi (oběti domácího násilí, humanitárních a přírodních katastrof, lidé zadlužení či stižení …