Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

chcipomoci.info o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o propojení všech skupin účastníků českého nestátního neziskového sektoru, v rámci všech cílových skupin a jejich potřeb. Chceme umožnit aktivní výběr partnera dle priorit samotných účastníků poskytováním maxima relevantních informací v rámci …
226 222 122

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských …
222 310 311

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
739 066 382

Česká rozvojová agentura

 – Naplánovat trasu
Naší hlavní činností je identifikace námětů bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce, formulace bilaterálních projektů a vypisování výběrových řízení na dodavatele služeb, zboží a stavebních prací potřebných pro realizaci projektů. Vypisování dotačních titulů na rozvojové projekty …
251 108 130

pro-Contact, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zakládání humanitárních a rozvojových projektů a podpora školství v rozvojových zemích. Umožnění adopce afrických dětí na …
604 416 157

Svět bez válek a násilí

 – Naplánovat trasu
Provoz mezinárodní humanistické organizace jejíž cílem je globální jaderné odzbrojení, snižování výdajů na zbrojení a uzavření mezinárodních smluv o neútočení a to, aby se státy zřekly války jako způsobu řešení …
604 983 875

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Pořádáme kurzy první pomoci. Zajišťujeme zdravotnickou asistenci i zdravotní dozor na společenských, sportovních a kulturních …

CADAS SANANIM

 – Naplánovat trasu
Jako ambulantní zařízení nabízíme osobám užívajícím nealkoholové omamné a psychotropní látky komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s jejcih užíváním. Zajišťujeme také pomoc při řešení duševních …
222 924 245

Diakonie Broumov, sociální družstvo

 – Naplánovat trasu
Organizování pomoci sociálně potřebným občanům a lidem v krizové životní situaci. Provoz celorepublikové banky …
224 316 800

Nadace Světového fondu dětí

 – Naplánovat trasu
Nadace má snahu pomoci dětem v nouzi na celém světě. Podporujeme program nutriční výživy. Pomáháme při katastrofách. Poskytujeme dodávky potravin, zajistíme dotace na vývrty studní a jiných zdrojů vody. Podílíme se na hygienické osvětě a na finanční podpoře pro lékařské kliniky a …
224 032 890

Občanské sdružení Development Worldwide

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podílet se na pomoci pro rozvojové země formou školení, propagace, konzultací a poradenských …
222 513 123

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

 – Naplánovat trasu
Nadace ADRA poskytuje finanční pomoci osobám, rodinám a skupinám v České republice, které se ocitly v těžké životní situaci v důsledku mimořádných událostí, pořádá Cenu Michala Velíška a vyhlašuje grantové řízení na podporu veřejně prospěšných projektů neziskových organizací …
732 355 962

Oblastní spolek ČČK Praha 10 + Benešov

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
271 746 028