Firmy

Archa - humanitární sdružení

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozvojové a přímé humanitární pomoci v regionech s vysokou mírou chudoby a sociální potřebností v oblastech s akutní potřebou. Zprostředkováváme medicínskou, ošetřovatelskou, sociální a materiální …
733 254 497

Olivova nadace

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti. Nadace poskytuje příspěvky právnickým i fyzickým osobám. U právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob příspěvky směřují na nákup rehabilitačních pomůcek a léčebné pobyty …
323 631 313

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
326 321 051

Concordia pax

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se křesťanskou a humanitární činností. Poskytujeme služby pro seniory. Nabízíme rekondiční a rehabilitační pobyty pro …
776 778 514

ZZC Bělá - Jezová

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zařízení pro zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o …
326 711 216

Pomoc pro Mbeya, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání znevýhodněných dětí v Africe a podpora místních …
776 141 479

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských …
(1)
739 220 246

Občanské Sdružení - Jiskra dětských očí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou dětí před negativními vlivy. Pořádáme dětské …
723 689 174

Dotyk

 – Naplánovat trasu
Prevence nežádoucích společenských jevů mezi dětmi a mládeží. Nabídka pomoci lidem ohroženým, v nouzi a na okraji …
776 245 675

Oblastní spolek ČČK Příbram

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
603 929 456

Oblastní spolek ČČK Beroun

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci poskytující zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme dárcovství krve, humanitární i právní pomoc či pátrací …
311 611 725

ŠANCE - resocializační institut

 – Naplánovat trasu
Chráněné bydlení s programem resocializace a sociální rehabilitace pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich …
603 273 142

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže, provádí školení v první pomoci pro děti i …

Farní charita Beroun

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Poskytujeme služby pro seniory, pomoc osobám bez domova i péči o děti a rodinu. Provozujeme azylové …
313 030 400