Firmy

Občanské sdružení SPZ Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociálně právní zabezpečení pro rodiny s …
608 966 505

Oblastní charita Chomutov

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v …
777 876 239

Farní charita Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny, terénní služby a nízkoprahového denního centra. Nabídka humanitární pomoci. Poskytování poradenství v tíživé situaci. Azylový dům s kapacitou 23 lůžek je určen pro muže ve věku 18 – 64 let. Noclehárna má kapacitu 5 lůžek a je taktéž určena …
416 732 303

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Provoz ošacovacího střediska. Výuka a poskytování první pomoci pro veřejnost. Pořádání přednášek na téma drogy a první …
608 870 260

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských …
411 140 170

K- Centrum Žatec

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti protidrogové prevence. Provozujeme telefonické krizové linky a linky pomoci gay minoritě a HIV pozitivním. Naším cílem je snižování zdravotních rizik v důsledku injekčního užívání drog, monitoring a prevence výskytu hepatitid, HIV a pohlavních …
602 219 371

Oblastní spolek ČČK Teplice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se bezpříspěvkovým dárcovstvím krve a výukou poskytování první pomoci. Provádíme sociální a humanitární činnosti. Zajišťujeme rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti. Mezi naše základní činnosti také patří zdravotní dozor na různých akcích. Provozujeme domov se zvláštním …
417 534 350

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen. Nabídka psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v …
777 415 484

Slunečnice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nezisková humanitární organizace pomáhající mentálně a tělesně postiženým lidem v děčínském …
739 510 653

Šance žít - Chance be live

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytnutí humanitární a charitativní pomoci potřebným lidem. Staráme se o vozíčkáře a jinak tělesně postižené, kterým vytváříme možnosti zapojit se do společnosti. Podporujeme jejich smysluplný a esteticky hodnotný život. Rozvíjíme hudebnost a estetické …
(1)
602 680 228

IAS Předlice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme integrační středisko, který slouží osobám, kterým byla přiznána ochrana a které vstoupili do státních integračního programu. Doba strávená v integračním středisku složí k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a …

Humanitární sdružení Perspektiva

Zajišťujeme realizace projektů zaměřených na zdravotně a tělesné postižené spoluobčany v mikroregionu Roudnicko a spádové oblasti. Provozujeme sociálně právní poradnu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Nabízíme sociální …

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
736 620 807

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …