Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež i …
383 322 241

Olivova nadace

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti. Nadace poskytuje příspěvky právnickým i fyzickým osobám. U právnických osob se jedná především o vybavení zdravotnickou a přístrojovou technikou, u fyzických osob příspěvky směřují na nákup rehabilitačních pomůcek a léčebné pobyty …
323 631 313

Občanské sdružení PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
383 323 920

Oblastní spolek ČČK Český Krumlov

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme také dobrovolnou pečovatelskou službu, pomoc ohroženým skupinám obyvatel, akce pro staré, nemocné a tělesně postižené …

Charita Česká republika

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální a zdravotní služby pro seniory, zdravotně postižené, lidi bez přístřeší, imigrantům i dětem a celým rodinám ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového prostředí. Naše služby zajišťujeme po celé ČR. Pomáháme také v Asii, Africe, Evropě a Americe. Pořádáme Tříkrálovou …
296 243 330

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
241 083 579

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a charitativní pomoci lidem v akutní nouzi. Nabízíme materiální pomoc, věcné vybavení či pracovní …
585 438 161

International Humanity

 – Naplánovat trasu
Personální a materiální podpora zdravotnických zařízení v rozvojových zemích formou léků, zdravotnického a jiného …
595 703 350

Maltézská pomoc, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů. Pořádáme Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, letní tábory, maltézský bazar, pouť do Lurd a na Svatou horu. Nabízíme zapůjčení vysoušecích agregátů v případě …
257 534 935

Eliášův obchod

Nabízíme sociální rehabilitace pro lidi s handicapem. Provozujeme prodejnu neziskového sektoru. Nabízíme odbyt výrobků chráněných a terapeutických dílen dílen věnujících se v rámci své činnosti řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak princip jejich …

Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní pomoci …
732 618 734

Oblastní spolek ČČK Pardubice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
722 207 125