Firmy


Mateřské centrum Sluníčko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. K dispozici je hudební zkušebna. Hrajeme společně s rodiči hry, říkáme říkanky, vyrábíme, malujeme, zpíváme, cvičíme. Také chodíme na výlety. Organizujeme burzu oblečení a dětské …
731 402 991

Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Pořádáme pravidelné kurzy, rekondiční pobyty. Zajišťujeme poradenskou činnost, osobní asistenci, doučování, měření krevního tlaku nebo zdravotnický …
736 772 278

Help for life o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci a podpory obyvatelům …
607 130 008

Nadace Světového fondu dětí

 – Naplánovat trasu
Nadace má snahu pomoci dětem v nouzi na celém světě. Podporujeme program nutriční výživy. Pomáháme při katastrofách. Poskytujeme dodávky potravin, zajistíme dotace na vývrty studní a jiných zdrojů vody. Podílíme se na hygienické osvětě a na finanční podpoře pro lékařské kliniky a …
224 032 890

Peppermint o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich …
728 301 350

Občanské sdružení Development Worldwide

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podílet se na pomoci pro rozvojové země formou školení, propagace, konzultací a poradenských …
222 513 123

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 až 20 let. Nabízíme poradenství ohledně výběru školy, brigády a zaměstnání. Pomáháme sestavit životopis. Zajišťujeme doprovod na …
775 889 706

Oblastní spolek ČČK Příbram

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
603 929 456

KOLA PRO AFRIKU, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sběr opotřebených silničních i horských kol, které pomohou africkým dětem dostávat se do …
603 883 509

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace podporuje vzájemnou adaptaci a komunikaci občanů v multikulturní společnosti a věnuje se problémům zdravotní peče o cizince. Našim cílem je prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální …
775 654 563

Nadační fond Sangus

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou …

Kruh dobrovolníků

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického centra, které sdružuje lidi, jež bez nároku na odměnu pomáhají spoluobčanům v jejich tíživé životní …
774 836 276