Firmy

Československý jazzový festival

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazzových koncertů - popularizace domácí a zahraniční jazzové tvorby a jejich interpretů, uznávaní umělci ze Slovenska, Evropy a především USA. Seznámení s talenty nastupující generace a s uměním těch nejvýznamnějších světových jazzových hvězd a s jejich tvorbou a …
581 587 773

Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Shromažďování peněz na výstavbu nových varhan v prostorách …
495 211 375

Nadace Národní galerie v Praze

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje akviziční, výstavní, publikační a vzdělávací programy Národní …
222 329 331

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

 – Naplánovat trasu
Pořádání festivalu spisovatelů. Propagace světové literatury, představování literátů, básníků a spisovatelů ze zahraničí. Zprostředkováváme mezinárodní tvůrčí uměleckou činnost. Zasazujeme českou literaturu do mezinárodního kontextu a propagujeme jméno České republiky v …
224 241 312

NADACE NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH

 – Naplánovat trasu
Nadace byla založena Josefem Hlávkou v roce 1904. Podporuje vzdělání, vědu, kulturu a umění českého národa. V současné době spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v …
224 947 691

Nadační fond Zlatá Praha

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro rozvoj a podporu zdravotnictví a zdraví obyvatelstva, tělovýchovy i sportu či kultury, vzdělávání a sociální …

Nadace Pražské komorní filharmonie

 – Naplánovat trasu
Podporování hudebního tělesa Pražské komorní …
224 232 488

Nadační fond Hans Krása - Terezín

 – Naplánovat trasu
Prezentování klasické hudby z období druhé světové války. Produkce děl vězněných skladatelů. Pořádání vzdělávacích přednášek o …
416 782 861

Carlo Valmadi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro záchranu renesanční sgrafitové výzdoby kostela sv. Jakuba v Dolní …
474 589 652

Nadační fond Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj talentu studentů Janáčkovy …
596 112 028

Nadace Hollar, nadace

 – Naplánovat trasu
Sdružení českých umělců grafiků. Pořádáme pravidelné výstavy svých členů. Specializujeme se na současnou grafickou tvorbu. Nabízíme prodej grafických listů a monografických publikací. Provozujeme …
224 235 243

Nadace Jakoubka ze Stříbra

 – Naplánovat trasu
Snaha o obnovu historického jádra města Stříbra a kulturního centra regionu. Pořádání seminářů, výstav a …

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160

Nadační fond cen Alfréda Radoka

 – Naplánovat trasu
Shromažďujeme peněžní, materiální i jiné prostředky na podporu divadelní …
724 116 969