Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond na podporu vážné hudby

 – Naplánovat trasu
Podpora mladých talentovaných umělců z oblasti vážné hudby. Pořádání …
284 689 845

Nadace Bohuslava Martinů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci propagující díla skladatele Bohuslava Martinů. Pořádáme kulturní a společenské akce jako Dny Bohuslava Martinů. Věnujeme se také zkoumání díla a života skladatele, vydáváním je skladeb, publikováním fotografií ze života skladatele či publikováním jeho …
284 685 228


Komunitní nadace Blanicko - Otavská

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je rozvoj komunitního života v Blanicko – Otavském regionu. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních …
778 080 809

NADACE NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH

 – Naplánovat trasu
Nadace byla založena Josefem Hlávkou v roce 1904. Podporuje vzdělání, vědu, kulturu a umění českého národa. V současné době spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v …
224 947 691

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
492 112 107

Nadace pro současné umění Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje současného výtvarného …
602 612 248

Nadace Pražské komorní filharmonie

 – Naplánovat trasu
Podporování hudebního tělesa Pražské komorní …
224 232 488

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic, poskytování příspěvků na projekty osvěty a výchovy mládeže, v neposlední řadě i na podporu hasičských …
724 263 160

Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl, nadace

Nadace byla založena v roce 2006 paní Prof. Dr. Dadjou Altenburg-Kohl. Cíle nadace jsou: realizace projektů v oblasti kultury a umění, realizace projektů v oblasti prevence zdraví a provozování Musea …

Nadační fond Potala

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabídka kurzů tibetštiny, japonštiny a španělštiny a přednášek o Tibetu. Snaha o obnovu tibetského …
775 156 886

Nadace Český literární fond

 – Naplánovat trasu
Podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního …
222 560 081

Nadace Národní galerie v Praze

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje akviziční, výstavní, publikační a vzdělávací programy Národní …
222 329 331

Centre for Central European Architecture

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme propagaci a prezentaci současné české architektury a architektury středoevropského prostoru. Zaměřujeme se na pořádání …
222 222 521