Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Československý jazzový festival

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazzových koncertů - popularizace domácí a zahraniční jazzové tvorby a jejich interpretů, uznávaní umělci ze Slovenska, Evropy a především USA. Seznámení s talenty nastupující generace a s uměním těch nejvýznamnějších světových jazzových hvězd a s jejich tvorbou a …
581 587 773

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je rozvoj komunitního života v Blanicko – Otavském regionu. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních …
778 080 809

Nadace PRECIOSA

 – Naplánovat trasu
Podpora neziskového sektoru a jednotlivců v regionu, zdravotní péče, škol a vzdělávání, kultury a umění, vědy a výzkumu, ekologie a životního prostředí, tělovýchovy a sportu, humanitární a …

Nadační fond Bible 21

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na zprostředkování kulturního a duchovního dědictví Bible kralické současné generaci a přispění k naplnění odkazu české reformace. Zajišťujeme propagační i podpůrné …
739 584 142

Nadace pro současné umění Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje současného výtvarného …
602 612 248

Státní fond kultury České republiky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme fond se zaměřením na podporu a financování kultury v České …
257 085 111

Nadace Centrum Pop Artu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se galerijní a výstavní činností. Nabízíme výchovně vzdělávací činnost, organizace vernisáží, diskuzních fór a konferencí. Dále se zaměřujeme na podporu mladých umělců, zprostředkování prodeje uměleckých děl a charitativní …
602 235 235

Nadace Národní galerie v Praze

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje akviziční, výstavní, publikační a vzdělávací programy Národní …
222 329 331

Občanské sdružení ATELIER ČESKÉ RUCE - Asociace výtvarníků a uměleckých řemeslníků České republiky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro účely propagace a udržení kvality českého řemesla a lidových tradic. Pořádáme výstavy, sympozia, semináře, přednášky a krátkodobé kurzy. Poskytujeme ochranu spotřebitele, výrobce a řemeslníka dle principů Fair …
724 500 369

Nadační fond Hans Krása - Terezín

 – Naplánovat trasu
Prezentování klasické hudby z období druhé světové války. Produkce děl vězněných skladatelů. Pořádání vzdělávacích přednášek o …
416 782 861

PRO KULTURA z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou mládeže a seniorů v oblasti kultury, seberealizace a adaptability. Poskytujeme rozvoj a navazování mezinárodní spolupráce. Pořádáme kulturní a společenské …
734 898 536

Nadační fond Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj talentu studentů Janáčkovy …
596 112 028

Nadace Hollar, nadace

 – Naplánovat trasu
Sdružení českých umělců grafiků. Pořádáme pravidelné výstavy svých členů. Specializujeme se na současnou grafickou tvorbu. Nabízíme prodej grafických listů a monografických publikací. Provozujeme …
224 235 243

Nadace Český hudební fond

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje české hudební …
257 320 008