Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
561 104 631

Nadační fond Vita Humana

 – Naplánovat trasu
Podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně podmíněných onemocnění, podpora léčby neplodnosti s genetickými …

Nadace orientačního běhu

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné. Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou uvedenými sporty …
541 233 821

Česká myelomová skupina, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu výzkumu mnohočetného myelomu a výzkumu v oblasti chromosomálních a genových abnormalit nemocných s mnohočetným myelomem. Zaměřujeme se na vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným …
728 854 226

Anička, spolek na podporu dětí s handicapem - Radial Club Hand

 – Naplánovat trasu
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků na podporu léčebného programu Aničky Králové, dále na poskytnutí zdravotní pomoci v zahraničí a na uhrazení nákladů s tím spojených pro Aničku a její …
774 881 701

Nadace Zdraví pro Moravu

 – Naplánovat trasu
Propagujeme zdravý životní styl a organizujeme klimatické léčebné pobyty chronicky nemocným alergikům, astmatikům a tělesně postiženým lidem. Pořádáme divadelní představení. Zaměřujeme se také na zlepšení psychosomatického stavu seniorů. Věnujeme se problematice …
603 420 526

Nadační fond pro nemocné s poruchami krevního srážení

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zkvalitnění péče o nemocné s poruchami krevního srážení, zlepšení diagnostiky krevních onemocnění, podporu dalšího vzdělávání lékařů, sester a zdravotních laborantů. Zabýváme se i výzkumem v oblasti krevních …
532 232 631


Nadační fond Zdraví a vzdělání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných …
731 400 005

Nadace Fons Salutis

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů pro zlepšení zdraví …
(2)
723 266 679

Nadace Šance 21.

 – Naplánovat trasu
Podpora výzkumu a vývoje léčby prostřednictvím kmenových …
605 257 817

Nadační fond Modrá kotva

 – Naplánovat trasu
Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do …
549 495 051

Nadace sv. Františka z Assisi

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace poskytující zdravotnický materiál do Indie. Vydává občasník …