Firmy

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Anička, spolek na podporu dětí s handicapem - Radial Club Hand

 – Naplánovat trasu
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků na podporu léčebného programu Aničky Králové, dále na poskytnutí zdravotní pomoci v zahraničí a na uhrazení nákladů s tím spojených pro Aničku a její …
774 881 701

Nadace Východočeská onkologie

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod v oblasti onkologie i radioterapie. Zlepšení kvality života onkologicky nemocných. Informační publikace pro pacienty o riziku nádorových onemocnění, možnostech prevence, příznacích, léčbě a jejích …
495 832 460


Nadace Zdraví pro Moravu

 – Naplánovat trasu
Propagujeme zdravý životní styl a organizujeme klimatické léčebné pobyty chronicky nemocným alergikům, astmatikům a tělesně postiženým lidem. Pořádáme divadelní představení. Zaměřujeme se také na zlepšení psychosomatického stavu seniorů. Věnujeme se problematice …
603 420 526

Nadační fond Umbilicus

 – Naplánovat trasu
Podpora aktivit vedoucích k vytvoření a rozvoji Banky pupečníkové krve ČR a k rozvoji Národního registru dárců kostní …
221 977 111

Nadační fond fetální medicíny

 – Naplánovat trasu
Nadačního fond podporuje vznik a činnosti center péče o nenarozený plod ČR. Cílem fondu je prevence dědičných onemocnění a vrozených vývojových vad, podpora ekologických programů, rozvoj péče o nenarozeného jedince, spolupráce s rodičovskými organizacemi zdravotně handicapovaných dětí, …
588 444 463

Nadace sv. Františka z Assisi

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace poskytující zdravotnický materiál do Indie. Vydává občasník …

Nadační fond Vita Humana

 – Naplánovat trasu
Podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně podmíněných onemocnění, podpora léčby neplodnosti s genetickými …

Člověk člověku, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování úplné integrace lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se …
608 739 953

Česká myelomová skupina, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu výzkumu mnohočetného myelomu a výzkumu v oblasti chromosomálních a genových abnormalit nemocných s mnohočetným myelomem. Zaměřujeme se na vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným …
728 854 226

Nadace Dětský mozek

 – Naplánovat trasu
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové …
603 258 852

Nadační fond DĚTEM

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou …
776 722 285

Nadační fond Moderní léčba arytmií

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je podpora rozvoje progresivních trendů v oblasti diagnostiky a léčby poruch srdečního …