Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace Kardiocentrum České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Získávání a účelné využívání peněžitých a nepeněžitých darů od fyzických a právnických osob k podpoře léčby a prevence kardiovaskulárních …
724 366 302


Nadace Fons Salutis

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů pro zlepšení zdraví …
(2)
723 266 679

Nadační fond Kapka naděje

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní …
222 312 335

Dětský nadační fond Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci hendikepovaným dětem a mládeži. Pořádání ozdravných a léčebných …
377 227 143

Nadace Haimaom

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Napomáháme zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorných buněk, zvýšit vybavenost pracoviště o nové moderní přístroje, zajistit a podporovat edukační …
588 444 360


IMPULS, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zajištění komplexní léčby, výzkum a osvětová činnost demyelinizačních onemocnění, především roztroušené sklerózy …
736 641 888


Nadace SYNER

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje sportovní aktivity a vzdělávací projekty pro handicapovanou mládež v rámci …
488 124 101

Nadační fond Zdraví a vzdělání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných …
731 400 005

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
591 113 759

Nadace BONA

 – Naplánovat trasu
Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Podpora terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných …
233 544 069

Nadace Šance 21.

 – Naplánovat trasu
Podpora výzkumu a vývoje léčby prostřednictvím kmenových …
605 257 817