Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond Kapka naděje

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní …
222 312 335

Nadační fond Moderní léčba arytmií

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je podpora rozvoje progresivních trendů v oblasti diagnostiky a léčby poruch srdečního …

Nadační fond Modrá kotva

 – Naplánovat trasu
Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do …
549 495 051

Nadační fond Šance onkoláčkům, nadace

 – Naplánovat trasu
Nadace se zaměřením na materiální a finanční pomoc dětem s vrozenými vadami, onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím …


Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
211 042 604

Nadace sv. Františka z Assisi

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace poskytující zdravotnický materiál do Indie. Vydává občasník …

Nadace Lev dětem

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace na podporu integrace handicapovaných dětí do společnosti a na zlepšení podmínek pobytů dětí v léčebných …

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 – Naplánovat trasu
Poskytnutí pomoci postiženým …
724 073 027

Nadace Šance 21.

 – Naplánovat trasu
Podpora výzkumu a vývoje léčby prostřednictvím kmenových …
605 257 817

Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory, s komplexními službami, nadace

 – Naplánovat trasu
Shromažďujeme finance pro výstavbu penzionů pro seniory, čímž se snažíme proces urychlit. Díky tomu umožňujeme seniorům, aby využívali svou iniciativu, vlastnosti a vůli řešit problémy. Dále provozujeme organizační a konzultační centrum. Spolupracujeme s nestátními organizacemi v …

Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Nadace Fons Salutis

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů pro zlepšení zdraví …
(2)
723 266 679