Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plzeňský nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem vzdělání a ochranou přírodního prostředí a kulturních památek. Věnujeme se také udělováním studijních stipendií, nadačních příspěvků a placených …

Nadační fond ÚSMĚV

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu a pomoc dětem se speciálními poruchami dyslexie, dysgrafie a …
776 187 599

Nadační fond Střední odborné školy Blatná

 – Naplánovat trasu
Přispíváme na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a vybavení …

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporujeme zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální …
354 622 605


Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb krizového centra. Snažíme se o emoční stabilitu, samostatnost, nezávislost a jednání bez stigmat, tabu a předsudků. Obrátit se na nás můžou děti do 18-ti let i bez doprovodu dospělého, dospívající, dospělí, rodiny a páry. Naleznete u nás informace, odborné poradenství a …
736 213 002

Siemens Fond pomoci

 – Naplánovat trasu
Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními …
800 909 090

Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora nadaných žáků a studentů ze střední Evropy formou online …
603 416 520

Nadační fond Hanky Kynychové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na pomoc dětem v dětských domovech. Zajišťujeme zavádění moderních forem sportovních disciplín do dětských domovů. Podporujeme vzdělání dětí v oblasti sportu, tance či muzikálového herectví. Pořádáme společenské a kulturní …
607 185 011

Nadace Umění pro zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti. Podporujeme výchovné, kulturní, vzdělávací a další programy. Nabízíme pomoc dětem, lidem se zdravotním postižením, nemocným a starým …
733 389 009

Nadační fond Dětský čin roku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výchovu dětí základního školního věku k pravdě, dobru, lidskosti a vzájemnosti. Pořádáme stejnojmennou charitativní …
221 998 253

EUVIET

 – Naplánovat trasu
Provozování občanského sdružení, které se zabývá pomocí cizincům při integraci do EU a podpoře …
602 826 625

Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí se zdravotním postižením při jejich vzdělání a předprofesní přípravě. Shromažďujeme finanční prostředky pro poskytnutí stipendia studentům škol Jedličkova ústavu a lidem se zdravotním postižením, jimž příspěvek pomůže v dalším studiu či …
602 296 809

Nadační fond Vis Unita

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje gymnázia, materiálního a finančního vybavení a podpora sociálně slabších …
602 176 030